Det solidariska partiet i Täby

Det här vill vi Engagera dig Bli medlem
VIKTIG NYHET

Nu knackar vi dörr i Täby!

Just nu pågår en Vårkampanj över hela Sverige. Socialdemokrater i stora och små arbetarekommuner landet runt driver tesen att "Det går att göra något" - trots en tafatt och inkompetent regering. Vi ska driva det politiska arbetet framåt på egen hand, när högerpartierna har lagt sig platt inför SD.

Socialdemokraternas nya mellanvalsstrategi innebär bland annat nya arbetssätt. Vi ska bli bättre på att prata med folk och tillsammans angripa de reella samhällsproblemen. Vi ska välkomna fler perspektiv, lyssna och fånga upp människors oro. Då räcker det inte med att dela ut flygblad eller finnas vid informationsborden i Täby centrum varje löningshelg i månaden. Vi…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Moderatstyrda Täby fortsätter att dela ut skattepengar

Täby kommun sätter i system att dela ut så kallad kvalitetspeng till valda entreprenörer inom hemtjänst, särskilt boende och skola. Pengen anses stimulera till kvalitetsutveckling. Vi Socialdemokrater protesterar; kvaliteten bestäms ju redan vid upphandlingen. Varför ska kommunen betala en gång extra för något som har garanterats i avtalet?

Diahann Joseph, ledamot i Täby kommunfullmäktige, ställer nu ytterligare en fråga om de extra pengarna inom äldreomsorgen och säbo. I en interpellation inlämnad till Täby kommunfullmäktigemöte frågar hon: ” Hur kan ”kvalitetspengen” fortsatt delas ut till utövare, när ingen uppföljning sker? Och, hur motiveras beslutet att de leverantörer av omsorg som inte uppfyller årets mål,…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Täby missar klimatarbetet i sin strategi för näringslivet

Täby kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen en ny strategi för kommunens näringsliv. Bra, tycker Socialdemokraternas kommunalråd i opposition Agneta Lundahl Dahlström, det behövs! MEN, hur kan kommunledningen skriva en strategi som sträcker sig fram till år 2026 utan att nämna behovet av det klimatomställningsarbete som krävs - och som näringslivet ropar efter?

Tonen var stundtals hetsig när fullmäktige debatterade vad som är strategiskt bäst för Täby kommun, och för kommunens företagare. Fler ledamöter än de socialdemokratiska ansåg att förberedelserna inför kommande klimatkriser har stor betydelse för det lokala näringslivet. Men från majoritetens sida förklarade man att det handlar om två dokument; den nya näringslivsstrategin och en klimatstrategi…

Läs mer

Röda fanor utanför kommunhuset i Täby

Första maj-firandet i Täby drog publik. Estrids torg framför nya kommunhuset fylldes av intresserade som ville höra tal och lyssna till Täby Blås. Jan Eliasson, numera Täbybo, inledde med att berätta något om sina erfarenheter som medlare i olika krig och kriser. "Men aldrig trodde jag att vi här skulle behöva försvara demokratin."
Jan Eliasson, tidigare svensk utrikesminister och ordförande för FN:s generalförsamling, var bekymrad inför framtiden. Den välfärdsstat som tidigare generationer har byggt upp, är nu under attack. "Viktiga funktioner som skola, sjukvård och äldreomsorg monteras ned, till förmån för privata vinstintressen. Sandra Samuelsson, SSU-ordförande i Täby, och Anki von Essen Wallden, ny ordförande för Socialdemokraterna i... Läs mer

Inbjudan till första maj

Läs mer

Ska en allvarlig olycka ske innan Frestavägen förbättras?

Frestavägen är livsfarlig för fotgängare. Ändå tvingas dagligen anställda och besökare till anhöriga på Broby gårds demensboende att gå, ibland i mörker, längs den smala och krokiga vägen. Boende på Broby har tvingats flytta, trots att man trivts där, när anhöriga inte kunde komma på besök.

Anställda på Såstaholm och kunder till Brunmåla smådjursklinik har det inte bättre, inte heller ungdomar med hästar på Brunmåla. De som inte vågar gå längs Frestavägen väljer väg över åkrarna, ibland i lervälling, för att komma fram. Såstaholm konferens tar dagligen emot 150 gäster och har en personal på cirka 40 heltidsarbetende. De planerar att…

Läs mer
Foto på en hög med vykort med texten Glad påsk

I år är påskmaten dyrare än vanligt

En svensk matkasse kostar mer än vad den gör i grannländerna och det är något som vi inte kan acceptera. Socialdemokraterna kräver därför att regeringen inför en priskommission mot de höga matpriserna.

Allt fler hushåll i Sverige brottas med rusande matpriser. Var tredje ensamstående förälder, som tjänar under 35 000 kr, har inte råd att köpa näringsriktig mat till sina barn. Det senaste årets matprisökningar är de kraftigaste ökningarna som skett sedan 1950-talet. Det är en utveckling som Socialdemokraterna inte kan acceptera. Inför en priskommission Socialdemokraterna kräver…

Läs mer

Tibble kyrka fullsatt när Jan Eliasson pratade om livet som medlare

Jan Eliasson, tidigare ordförande i FN:s generalförsamling och svensk utrikesminister (med mera), fick intresserade Täbybor att - trots snöoväder - bege sig till Tibble kyrka och lyssna till hans erfarenheter som diplomat och medlare.

Jan inledde med att presentera sig själv som ”ansvarig för världens katastrofer”. Det var så han en gång introducerades vid ett möte i FN. Och någon sanning ligger nog däri; som diplomat och utsänd medlare har han medverkat vid otaliga försök att tala krigsherrar till rätta, världen över. Minst sex konflikter, konstaterade han under det…

Läs mer
facebook Twitter Email