Det solidariska partiet i Täby

Covid19 Det här vill vi Bli medlem

Låt 2021 bli ett år utan hemlöshet!

Alltför många barn och vuxna är, vid olika tidpunkter, hemlösa i Täby. Det är inte ett värdigt en välmående kommun som Täby. Socialdemokraterna i Täby kräver i en motion till kommun-fullmäktige (8/2) att hemlösheten i kommunen snarast måste minska. Socialnämnden, med ansvar för frågan, ska redovisa de åtgärder som behövs för att fullfölja uppgiften.

Enligt socialkontoret var antalet akut hemlösa hushåll i Täby tio stycken under december förra året. (Statistiken räknar i hushåll, vilket kan innebära många fler personer.) Sju hushåll bodde på institution eller stödboende, med flytt inom tre månader – men utan bostad att flytta till. 114 hushåll bodde i socialtjänstens regi, i försökslägenhet eller träningslägenhet med…

Läs mer

Rädda 1177

Vi är många som, inte minst under pandemin, regelbundet har kontakt med 1177:s sjukvårdsrådgivning. Du ringer för att få råd, för att hänvisas till rätt plats i vården eller kanske inte till någon vårdmottagning alls, utan till egenvård. Grunden för att ringa detta samtal är att du kan lita på att du får korrekt rådgivning…

Läs mer

God Jul o Gott Nytt År!

Vi önskar alla en riktigt fin och fridfull julhelg i dessa extraordinära tider med hopp om ett bättre nytt år.
Läs mer

BEHÅLL VÅRA HUSLÄKARJOURER!

Fyra socialdemokratiska oppositionsråd protesterar skarpt mot den moderatstyrda nedläggningen av husläkarjourerna i region Stockholm. För Täbys, Vallentunas och Österåkers del betyder det att kommuninnevånarna måste ta sig till Danderyds närakut under kvällar och helger. - En helt absurd avveckling, skriver Agneta Lundahl Dahlström, Täby, Janne Boman, Täby, Jerri Bergström, Vallentuna och Ann-Christine Furustrand, Österåker, i en debattartikel i Mitti Täby (nr 49/20).

Så kom då beslutet i förra veckan: den moderatstyrda Stockholmsregionen lägger ned samtliga sina husläkarjourer! De närmare 150 000 boende i Täby, Vallentuna och Österåker som hittills har kunnat ta sig till Husläkarjouren i Täby på kvällar och helger, tvingas nu åka vidare till närakuten i Danderyd. En för övrigt alldeles nyupprustad närakut som nu måste…

Läs mer

Budgeten för 2021: Vi satsar på omsorg om äldre och unga och på tuffare klimatarbete!

- Vi sätter omsorgen om de äldre främst, liksom omsorgen om de unga. Vi vill också att kommunen satsar mer engagerat på sitt klimatarbete, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition. - Vi har utrymme för en socialdemokratisk politik, eftersom vi tar bort de så kallade kvalitetspengar som alliansen i Täby vill – lite godtyckligt – lägga på olika verksamheter. Verksamheter inom skola och omsorg som redan ska hålla hög kvalitet…

I budgeten finns också pengar till en enhetlig ersättning för förskolorna, så att även små förskolor får en långsiktig chans att bedriva god verksamhet. Vi vill ha fältassistenter som jobbar med ungdomar och vi vill utöka vår grannsamverkan. Vi höjer äldreomsorgspengen mer än vad alliansen gör sin budget. Täby måste också lägga in en högre…

Läs mer
facebook Twitter Email