Det solidariska partiet i Täby

Täby kan mer EU-valet Bli medlem

Vår framtid kräver att vi gör mer än sänker skatterna!

Täbys oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman skriver i Aftonbladet, tillsammans med s-kollegor i länet, om sänkta skatter, försämrad välfärd och kulturell utarmning.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/9vxAqw/framtiden-kraver-mer-an-bara-sankt-skatt DEBATT. I Danderyd, Nacka, Täby, Värmdö, Sollentuna och Upplands Väsby – kommuner som under lång tid präglats av moderata politiska ledningar – prioriterar de styrande ett ideologiskt experiment framför invånarnas välfärd. Att hålla en låg skatt, oavsett konsekvenser, verkar vara den överskuggande ambitionen. Den står i skarp kontrast till Socialdemokraternas inställning till skatt som ett verktyg…

Läs mer

S driver äldrefrågorna i Täby

Allégården, ett särskilt boende för trettio personer, ska totalrenoveras. Det är ett beslut som kommunen sedan länge har känt till. Verksamheten drivs idag av ett privat bolag, som efter den 1 november lämnar driften i Täby.

Den långa och svåra diskussionen i socialnämnden har varit:  Vad ska hända med de boende? – Socialdemokraterna har hela tiden hävdat att Täby kommun bör ta sitt ansvar och sköta verksamheten i egen regi, säger Barbro Lindberg och Sarah Nordenswan, ledamot och ersättare i socialnämnden. – Därför välkomnar vi nu alliansens beslut om kommunal regi. Vi…

Läs mer

Tiggeriförbud

Moderaterna och KD lade igår på kommunstyrelsen fram ett förslag om att utreda tiggeriförbud på vissa platser i Täby kommun. Detta strider mot Socialdemokraternas grundläggande värderingar och vår syn på alla människors lika värde. Därför yrkade vi avslag och reserverade vi oss mot detta pinsamma och ineffektiva förslag. Ett tiggeriförbud löser inga problem. Det löser…

Läs mer

En nedläggning av ideologiska skäl

Det saknas en konsekvensanalys av moderaternas nedläggning av den kommunala musikskolan. Det saknas garantier för hur de 800 eleverna i musikskolan ska få plats hos privata utförare. Det saknas redovisning för vilka instrument som de privata utförarna tänker erbjuda undervisning i. Det saknas plan för hur rekryteringen till Ung musik ska hanteras. Socialdemokraterna ifrågasatte starkt…

Läs mer

Ett bättre Europa!

Göran Färm (s), EU-parlamentariker under drygt 13 år, gav nyligen ut boken Ett bättre Europa. I den fokuserar han på framtidens europapolitik, inte minst vad gäller jobb och ekonomi, men berättar också en del politiska minnen. Lyssna till Göran Färms tankar kring det viktiga EU-valet, på öppet möte onsdag 15 maj klockan 18.30, Marknadssalen, Täby…

Läs mer
facebook Twitter Email