Är idrotten självklar i Täby?

Idrottsutövandet i Täby kommun står idag inför många nya utmaningar. Kommunen växer och bristen på hallar och idrottsplaner är redan påtaglig. Kostnaderna för själva utövandet ökar och det händer också att kommunen i sin planprocess glömmer att avsätta ytor för idrott.
Azadeh Rojhan Gustafsson

Idrottsutövandet i Täby kommun står idag inför många nya utmaningar. Kommunen växer och bristen på hallar och idrottsplaner är redan påtaglig. Kostnaderna för själva utövandet ökar och det händer också att kommunen i sin planprocess glömmer att avsätta ytor för idrott.

För att diskutera vilka möjligheter som finns att idrotta i kommunen har Socialdemokraterna inbjudit Täbys idrottsföreningar till ett öppet möte:

Tisdag den 30 augusti kl.18.00 Viggbysalen, Södervägen 16

I mötet deltar också Azadeh Rojhan Gustafsson (s), ledamot av riksdagens kulturutskott med ansvar för idrott. Azadeh är engagerad i frågan om idrottens roll i bostadsområden.

Välkomna!

facebook Twitter Email