Stärkt samarbete i Nordost

Socialdemokrater från nordostkommunerna samlades förra helgen i Täby för att jobba vidare med utvecklingen av det regionala samarbetet. Det är många frågor som är gemensamma, kollektivtrafik och bostadsbyggande inte minst. Från vänster Jaana Tilles, Vallentuna, Ann-Christine Furustrand, Österåker, Agneta Lundahl Dahlström, Täby, alla kommunalråd i opposition, Katarina Fehler, utvecklingsledare vid organisationen Stockholm Nordost, Janne Boman,... Läs mer

Nej till tiggeriförbud!

Vid kommunstyrelsens möte under måndagskvällen reserverade sig Socialdemokraterna mot majoritetens beslut att införa tiggeriförbud i Täby. De ordningsstörningar som M och KD anger motiverar inte ett så drastiskt beslut som ett förbud, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition.

Till stöd för vår reservation har vi kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare som anser att invånarnas upplevda otrygghet och oro inte överensstämmer med den faktiska risken att utsättas för brott, förklarar Agneta Lundahl Dahlström.  Trygghetssamordnaren menar att otrygghet och oro bäst bemöts genom kommunikation om kommunens löpande arbete för ett tryggare och säkrare Täby tillsammans med…

Läs mer

Tiggeridebatten fortsätter…

Ett eventuellt tiggeriförbud i Täby diskuteras vidare, nu senast i Mitti Täby. Våra kommunalråd Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman protesterar mot ett utökat förbud som också handlar om ta hand om tomburkar och kläder. - Jag har aldrig upplevt att någon varit aggressiv eller otrevlig vid återvinningsstationerna, säger Agneta Lundahl Dahlström.

Kristdemokraternas kommunalråd hävdar dock att det handlar om en otrygghet hos Täbyborna. Han säger att förslaget stöds av många kommuninnevånare – och av polisen. Tobias Karlgren anser därför att Socialdemokraterna ”viftar bort” oron för opåkallade närmanden vid insamlingsstationerna. Inte alls, svarar Agneta Lundahl Dahlström. Vi förstår om någon enstaka kanske känner sig ängslig. Men enligt…

Läs mer

Täby bjuder över Vellinge!

Debatten kring tiggeri har återigen blossat upp, sedan de välbärgade kommunerna Täby och Danderyd meddelat att de vill införa "tiggeriförbud" också vad gäller pantburkar och kläder. Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman har i ett pressmeddelande protesterat mot planerna.

– Täby är en mycket trygg plats att leva i. Enligt kommunens senaste trygghetsrapport tycker hela 88 procent av Täbyborna att de känner sig trygga och bekväma i sitt boende. – Vi accepterar därför inte att Moderaternas och KD:s företrädare använder sig av en fiktiv ”otrygghet” som anledning till att förbjuda insamling av pantburkar och…

Läs mer

Visst går det bra att bygga billigt!

Våra oppositionsråd Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman skriver på debattsidan i Mitti Täby att det visst går att skapa nya bostäder till rimliga priser. Se bara hur andra kommuner gör när de tar sitt ansvar för kommuninnevånarnas boenden.

Under många år har vi arbetat för att Täby ska bygga små och kostnadseffektiva bostäder för unga – till rimliga priser. Vi har aldrig fått gehör. Tvärtom, i fullmäktige har vi pikats för vår strävan efter rimliga priser. ”Det förstår väl alla att det inte går… Men vi vet att det går. Det är bara…

Läs mer
facebook Twitter Email