Varför sekretess kring beslutet om simhallen?

I sin interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (m) frågar Camilla Henricsson Bajas (s) om kommunstyrelsens förändring av beslutet om simhallen. Beslutet innebär bland annat att torn och rutschbanor försvinner.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson angående förändringen av simhallens innehåll Som nog inte gått er förbi har jag överklagat beslutet att ta bort rutschkanor och torn i nya simhallen, jag anser det vara anmärkningsvärt att man lägger in ett sådant beslut i ett sekretessärende gällande antagande av leverantör. Vi har inga synpunkter på att…

Läs mer

Planer för 2021

I den PLU-debatt (Planeringsunderlag för 2021) som hölls i Täby kommunfullmäktige den 18 maj redovisade Socialdemokraterna sina förslag på vad som bör prioriteras för framtiden. Du kan läsa vårt yttrande här:

Planeringsunderlag 2021 (PLU21) Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-04 konstaterade vi socialdemokrater att förslaget till planeringsunderlag endast ska godkännas i kommunstyrelsen. Vi hävdade att rätt instans för godkännande av planeringsunderlaget – precis som verksamhetsplanen och budgeten – är kommunfullmäktige. Vi yrkade därför att planeringsunderlaget 2021 skulle gå vidare till kommunfullmäktige för behandling och beslut om godkännande. Yrkandet…

Läs mer

(S)töd till sommarjobb för Täbys ungdomar

180 miljoner kronor avsätter regeringen under 2020 för att ge ungdomar en större chans att komma in på arbetsmarknaden. Pengarna ska användas för att stärka kommunernas arbete i att skapa sommarjobb för ungdomar. De ungdomar som satsningen riktar sig till är de som har gått ut årskurs nio, som går i gymnasiet eller som ingår…

Läs mer

Digitalt första maj firande idag

En ny tid med nya möjligheter Årets första maj firande kommer med all säkerhet att etsa sig fast i minnet för all framtid. På många håll är avbrottet från demonstrationer o parader det första på över hundra år. Coronapandemin har verkligen ställt allt på sin spets och visar med all tydlighet hur sårbar den kapitalistiska…

Läs mer

Även föreningslivet i Täby måste få stöd

Coronakrisen slår hårt mot Sverige. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har redan gått ut med många stödåtgärder, se www.regeringen.se och fler åtgärder förbereds. Täby berörs också och många lokala företag drabbas just nu av stora inkomstbortfall.

PRESSMEDDELANDE Vi Täbybor kan hjälpa dem genom att köpa deras varor och tjänster. Men kommunen har också stor betydelse för att det lokala näringslivet ska klara krisen på bästa sätt. Det krispaket med åtgärder som har föreslagits av alliansen i Täby – efter förebild från socialdemokratiska föreningar i andra kommuner i Stockholmsregionen – är ett…

Läs mer
facebook Twitter Email