Förvaltningsrätten ger S rätt: Nämndordförande fattade olagligt beslut

En tidigare ordförande i Täby kommuns kultur- och fritidsnämnd får nu en tillrättavisning av förvaltningsrätten i Stockholm. Det beslut på delegation som den dåvarande ordföranden fattade har ”inte tillkommit på lagligt sätt och ska därför upphävas”, säger förvaltningsrätten.

Vi socialdemokrater i kultur- och fritidsnämnden överklagade beslutet med stöd av delegationsordningen för nämnden – bland annat att delegering inte får ske vid ärenden som är av större vikt, och det faktum att delegationsbeslutet togs dagen före ordinarie nämndmöte, utan att vara brådskande. Vi anser att domstolens utslag har stor betydelse för den lokala demokratin….

Läs mer

Nytt rött kommunalt handlingsprogram för mandatperioden

Här kan du läsa Socialdemokraterna i Täbys senaste kommunalpolitiska handlingsprogram för 2023-2027. Programmet stakar ut vår politiska viljeinriktning i åtta viktiga områden. Klimat och miljö Skola och utbildning Näringsliv och arbetsförhållanden Seniorpolitik Social omsorg Bostäder och samhällsbygge Idrott och fritid Kultur Klicka på länken nedan för att öppna upp handlingsprogrammet i en ny flik eller…

Läs mer

Ny opublicerad insändare till Mitti: Vill inte Täby ha utbildad personal?

Varför vill inte Täby ha utbildad personal för våra äldre? När den tidigare socialdemokratiska regeringen införde äldreomsorgslyftet för landets kommuner var det en dröm som gick i uppfyllelse. Äntligen skulle omsorgspersonalen i Täby få chans till vidareutbildning – på arbetstid!

Äntligen skulle omsorgens chefer kunna betala vikarier när ordinarie personal specialiserar sig! Ofta har vi lyft fram detta krav i socialnämnd och i kommunfullmäktige: äldreomsorgen ska skötas av utbildad personal, av undersköterskor. Desto större blir besvikelsen när det visar sig att kommunledningen är helt ointresserad av att ta initiativ till utbildningen. Täby kommun fick 23…

Läs mer

TREVLIG ALLA HJÄRTANS DAG! önskar Socialdemokraterna i Täby

Vi gör det med en kort presentation av våra socialdemokratiska hjärtefrågor i Täbypolitiken.

Alla barn ska få gå i förskola    En enhetlig förskolepeng ska ges till alla barn oavsett vistelsetid. Med stärkta medel kan god pedagogisk verksamhet bedrivas.  Vartenda skolbarn ska bli sedd   Det behövs fler vuxna i skolan, till exempel lärarassistenter. De frigör tid så att lärarna kan fokusera på undervisningen. Fältassistenter behövs för nattvandringar…

Läs mer

Premiär för Agnetas månatliga nyhetsbrev

Året inleddes med en träff med kommunala gruppen på Såstaholm den 14 januari där vi tillsammans med Liselott Vahermägi som processledare umgicks, diskuterade och tog fram konkreta förslag på frågor att driva under året. Vi var 22 stycken, både nya och gamla förtroendevalda. Jag är numera ersättare i regionfullmäktige och har även blivit invald som…

Läs mer
facebook Twitter Email