Hur ska vi möta det stora behovet av förskoleplatser i Arninge, Ullna och Hägerneholm?

Ullna/Hägerneholm är ett expanderade område där vi i dagsläget har den nya Hägerneholmsskolan och Förskolan i Ullna som alternativ för att möta behov av grundskola och förskola i närområdet. I dagsläget är det minst 150 barn som står i kö till förskolorna i området, förskolor som idag har 0 lediga platser. Alla barn som står…

Läs mer

När ska vi byta till miljövänligt granulat på våra konstgräsplaner?

Konstgräs är en yta är gjord av syntetfibrer som ska se ut som naturligt gräs. Det är idag populärt att använda konstgräs på idrottsplaner, till exempelvis för golf, fotboll och tennis. Men under senare tid har debatten ofta handlat om konstgräsets skadeverkan.

Det granulat som används i konstgräsplaner är så litet (2-3 mm) att det räknas som mikroplast när det sprids i miljön. Regelbunden användning och skötsel av konstgräsplaner leder till att granulatet försvinner från planen och behöver ersättas. En stor del av svinnet sprids till miljön. Granulat är en miljörisk; dels när mikroplasterna inte bryts ned…

Läs mer

Hur många lärarassistenter har tillsatts med hjälp av statsbidrag?

Vi Socialdemokrater ser att lärarassistenter idag har en viktig roll i skolan, inte minst för att avlasta lärarna så att de bättre ges möjlighet att fokusera på kärnuppdraget, d v s undervisning. Därför är det glädjande att se att Täby har sökt och erhållit statsbidrag för bland annat just lärarassistenter. Med anledning av ovanstående blir…

Läs mer

När kommer badplatsen vid Vallentunasjön i Täby Kyrkby att rustas upp?

Vi lade 2007 en motion i fullmäktige om att kommunen borde rusta upp badplatsen vid Vallentunasjön i Täby kyrkby. Motionen avslogs med motiveringen att man avvaktade resultatet av de åtgärder som skulle sättas in för att förbättra vattenkvalitén i sjön. Detta skulle göras under 2009-2010. Nu är mina frågor: Hur har arbetet fortskridit? När kommer…

Läs mer

Tiggeri är ett rop om hjälp!

Tiggeridebatten i Täby kommunfullmäktige (7/9) var stundtals upprörd, stundtals känslosam. Socialdemokraternas Agneta Lundahl Dahlström höll sig till juridiken och ifrågasatte om moderaternas och KD:s argument är förenliga med Europakonvention och svensk grundlag. -Att klassa deras sätt att försöka försörja sig och sina familjer som en ordningsstörning (utan aggressivitet och utan störning av trafiken) är ett…

Läs mer
facebook Twitter Email