Budgeten för 2021: Vi satsar på omsorg om äldre och unga och på tuffare klimatarbete!

- Vi sätter omsorgen om de äldre främst, liksom omsorgen om de unga. Vi vill också att kommunen satsar mer engagerat på sitt klimatarbete, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition. - Vi har utrymme för en socialdemokratisk politik, eftersom vi tar bort de så kallade kvalitetspengar som alliansen i Täby vill – lite godtyckligt – lägga på olika verksamheter. Verksamheter inom skola och omsorg som redan ska hålla hög kvalitet…

I budgeten finns också pengar till en enhetlig ersättning för förskolorna, så att även små förskolor får en långsiktig chans att bedriva god verksamhet. Vi vill ha fältassistenter som jobbar med ungdomar och vi vill utöka vår grannsamverkan. Vi höjer äldreomsorgspengen mer än vad alliansen gör sin budget.

  • Täby måste också lägga in en högre växel i sitt klimatarbete, bland annat genom erfarenhetsutbyte med andra kommuner som har hunnit längre i klimatomställningen, säger Janne Boman (s), kommunalråd i opposition. Vi föreslår ett medlemskap i Klimatkommunerna.

Du kan se hela budgeten här:

facebook Twitter Email