Aktuellt

När kommer badplatsen vid Vallentunasjön i Täby Kyrkby att rustas upp?

Vi lade 2007 en motion i fullmäktige om att kommunen borde rusta upp badplatsen vid Vallentunasjön i Täby kyrkby. Motionen avslogs med motiveringen att man avvaktade resultatet av de åtgärder som skulle sättas in för att förbättra vattenkvalitén i sjön. Detta skulle göras under 2009-2010. Nu är mina frågor: Hur har arbetet fortskridit? När kommer…

Läs mer

Tiggeri är ett rop om hjälp!

Tiggeridebatten i Täby kommunfullmäktige (7/9) var stundtals upprörd, stundtals känslosam. Socialdemokraternas Agneta Lundahl Dahlström höll sig till juridiken och ifrågasatte om moderaternas och KD:s argument är förenliga med Europakonvention och svensk grundlag. -Att klassa deras sätt att försöka försörja sig och sina familjer som en ordningsstörning (utan aggressivitet och utan störning av trafiken) är ett…

Läs mer

Stärkt samarbete i Nordost

Läs mer

Nej till tiggeriförbud!

Vid kommunstyrelsens möte under måndagskvällen reserverade sig Socialdemokraterna mot majoritetens beslut att införa tiggeriförbud i Täby. De ordningsstörningar som M och KD anger motiverar inte ett så drastiskt beslut som ett förbud, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition.

Till stöd för vår reservation har vi kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare som anser att invånarnas upplevda otrygghet och oro inte överensstämmer med den faktiska risken att utsättas för brott, förklarar Agneta Lundahl Dahlström.  Trygghetssamordnaren menar att otrygghet och oro bäst bemöts genom kommunikation om kommunens löpande arbete för ett tryggare och säkrare Täby tillsammans med…

Läs mer

Täby bjuder över Vellinge!

Debatten kring tiggeri har återigen blossat upp, sedan de välbärgade kommunerna Täby och Danderyd meddelat att de vill införa "tiggeriförbud" också vad gäller pantburkar och kläder. Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman har i ett pressmeddelande protesterat mot planerna.

– Täby är en mycket trygg plats att leva i. Enligt kommunens senaste trygghetsrapport tycker hela 88 procent av Täbyborna att de känner sig trygga och bekväma i sitt boende. – Vi accepterar därför inte att Moderaternas och KD:s företrädare använder sig av en fiktiv ”otrygghet” som anledning till att förbjuda insamling av pantburkar och…

Läs mer
facebook Twitter Email