Partidistriktet

Motioner till distriktskongressen

Här hittar ni fyra inkomna motioner från Jan Aspefjord för påsyn. Motionerna kommer att antingen antas som enskilda eller som S i Täbys gemensamma på medlemsmötet den 28 november.

Läs mer

Påminnelse om motionsskrivning till distriktskongressen

Vi vill påminna om att det fortfarande finns tid kvar att skriva motioner till distriktskongressen i april. Sista datum för att lämna in motioner är den 26 november. Det går även bra att börja nominera ombud till distriktskongressen. Maila in på motion@sitaby.se respektive nominering@sitaby.se

Läs mer
facebook Twitter Email