Externa nyheter

Inför medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige

Kommunen bör styras och organiseras för att möjliggöra och uppmuntra Täbys kommuninvånare till deltagande och engagemang i de demokratiska processerna. Demokrati är större än val var fjärde år, delaktigheten och insynen bör stärkas. Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det politiska arbetet mellan valen, utan att själva vara med i ett…

Läs mer

Inför Huskurage – rädda liv och arbeta för att förebygga våld

För varje år som går dör människor till följd av våld i nära relationer. Oftast är det kvinnor som mördas av sin partner eller före detta partner. Utöver våldet bland vuxna, uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är numer ett av våra fyra…

Läs mer

Skapa ett äldrevänligt Täby!

Det föreslår Socialdemokraterna i Täby i en motion som läggs fram vid måndagskvällens kommunfullmäktigemöte.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är “äldrevänliga städer och samhällen” en av de bästa metoderna att möta de förändringar och problem som en ständigt åldrande befolkning innebär. Fokus ska ligga på att äldre ska fortsätta att vara en del av samhällsutvecklingen och att de ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv långt upp i åldrarna. Många…

Läs mer

Hög tid att miljöcertifiera Täby kommun

Allt fler svenska kommuner skaffar sig ett miljöledningssystem för att underlätta det kommunala miljöarbetet. De låter sig därefter certifieras enligt standarden ISO 14001. Täbys grannkommun Vallentuna startade sitt miljöledningsarbete för några år sedan - och blev certifierade 2018. Kommunen har nu ett effektivt verktyg i miljö- och klimatarbetet.

Så varför inte Täby? Klarar kommunen verkligen av sitt miljöarbete utan certifikat? undrar Agneta Dahlström Lundahl, kommunalråd i opposition. I en motion som Socialdemokraterna i Täby lägger vid kvällens möte i kommunfullmäktige, förklarar hon att det finns många fördelar med en miljöcertifiering: Inte minst att certifieringen aktiverar och utbildar kommunens personal i arbetet för ett…

Läs mer
facebook Twitter Email