Lokala

God Jul och Ett Gott Nytt Valår 2022!

Läs mer

Klimatkrav i upphandlingen av persontransporter: Fossilfri fordonsflotta!

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Täby diskuterades kommande upphandling av persontransporter för bland andra funktionshindrade. Befintligt avtal löper ut om ett år. Socialdemokraterna i Täby förespråkar självklart en klimat- och miljöinriktad upphandling. Klimatkraven måste ställas för en fossilfri kommun. Här är vårt yrkande:

Täby kommuns befintliga avtal avseende persontransporter löper ut den sista december 2022. En ny och omfattande upphandling ska göras. I det avtal som nu ska skrivas fram betonas att leverantören ska tillhandahålla trygga, säkra och individanpassade resor med kontinuitet, god service och bra bemötande till resenärerna. Krav som Socialdemokraterna självklart står bakom. Vi anser dock…

Läs mer

Gärna mer samarbete – och en egen klimatrådgivare!

Stadsbyggnadsnämnden i Täby har beslutat att kommunen ska ingå i en samverkan för regional energi- och klimatrådgivning inom Stockholmsregionen. Socialdemokraterna i SBN har lagt följande yttrande:

Socialdemokraterna i Täby har länge drivit frågan om samarbete och erfarenhetsutbyte i miljö-, klimat- och energifrågor. Vi har motionerat om medlemskap i Klimatkommunerna (för en minimal kostnad om knappa 50 000 kronor/år). Vi har föreslagit ett klimatprotokoll efter Uppsalamodellen och vi har interpellerat om varför inte Täby kommun deltar i det erfarenhetsutbyte som pågår runtom i…

Läs mer

VÅR SKUGGBUDGET ÄR KLAR!

Socialdemokraterna i Täby presenterar nu sin skuggbudget för nästa år; en verksamhetsplan för hur vi anser att kommunen ska agera under 2022. Vi menar att Täby är en bra kommun - som kan bättre! Framför allt måste kommunen bli bättre inom äldreomsorgen och skolan - och vad gäller klimatomställningen! I klimatfrågan kan Täby inte längre urskulda sig med att kommunen saknar rådighet. Det blir bara pinsamt. Vad som saknas är politisk vilja!

Av Socialdemokraternas alternativa budget framgår att vi satsar mer på de äldre och de unga än vad den moderatledda alliansen förmår. Vi höjer inte skatten, men vi använder de medel som står till förfogande på ett annorlunda sätt. Vi tar bland annat bort de så kallade kvalitetspengar som har införts inom vård och skola utan…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Täby kommun säljer ut förskolornas fastigheter

I en debattartikel i Mitti Täby (3/10) protesterar Täbys kommunalråd i opposition Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman samt Stefan Andersson, gruppledare i barn- och grundskolenämnden, mot utförsäljningen av förskolornas fastigheter.
Läs mer
facebook Twitter Email