Motioner

Motioner till distriktskongressen

Här hittar ni fyra inkomna motioner från Jan Aspefjord för påsyn. Motionerna kommer att antingen antas som enskilda eller som S i Täbys gemensamma på medlemsmötet den 28 november.

Läs mer

Påminnelse om motionsskrivning till distriktskongressen

Vi vill påminna om att det fortfarande finns tid kvar att skriva motioner till distriktskongressen i april. Sista datum för att lämna in motioner är den 26 november. Det går även bra att börja nominera ombud till distriktskongressen. Maila in på motion@sitaby.se respektive nominering@sitaby.se

Läs mer

Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade redan 2007 ett ramverk för att främja lokalt utvecklingsarbete med syfte att skapa äldrevänliga städer. Idag ingår i ett nätverk med städer och samhällen från 37 länder. I Norden finns sex städer med: Oslo, Trondheim, Reykjavik, Stockholm, Uppsala och Göteborg. WHO:s ramverk fokuserar på åtta områden. Dessa är (1) tillgänglighet till byggnader…

Läs mer

Inför medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige

Kommunen bör styras och organiseras för att möjliggöra och uppmuntra Täbys kommuninvånare till deltagande och engagemang i de demokratiska processerna. Demokrati är större än val var fjärde år, delaktigheten och insynen bör stärkas. Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det politiska arbetet mellan valen, utan att själva vara med i ett…

Läs mer

Inför Huskurage – rädda liv och arbeta för att förebygga våld

För varje år som går dör människor till följd av våld i nära relationer. Oftast är det kvinnor som mördas av sin partner eller före detta partner. Utöver våldet bland vuxna, uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är numer ett av våra fyra…

Läs mer
facebook Twitter Email