Det ska vara schyssta villkor på jobbet

Det ska vara schyssta arbetsvillkor för de anställda i välfärden!

Anställda inom välfärdsarbetet i Täby kommun ska ha relevant utbildning, avtalade och hållbara arbetstider och rätt till kompetensutveckling.

De anställda ska ha möjlighet att prata med chefer och kollegor och kunna delta i planerade möten. De ska också kunna känna sig så trygga att de kan påtala eventuella missförhållanden som de möter i verksamheten.

KRÄV ORDENTLIGA AVTAL

Otydliga kommunala upphandlingar kan leda till att oseriösa företag vinner en upphandling. Det får konsekvenser för anställda, för medborgare, för andra företag och inte minst för Täby kommun i sig. Vi vill att Täby använder sig av en upphandlingsmodell som garanterar krav på arbetsrättsliga villkor.

OSERIÖSA FÖRETAG SKA INTE HA EN CHANS I TÄBY KOMMUN.

Våra förslag

  • Höjd äldrepeng minskar stress i omsorgen
  • Heltid – med möjlighet till deltid – ger kontinuitet i arbetet
  • Bort med dubbla arbetspass och delade turer
  • Seriös upphandling medför trygg arbetsplats
  •  Stödfond för företagare hjälper i klimatomställningen
facebook Twitter Email