Detta vill S – utan skattehöjning!

Socialdemokraterna i Täby har idag (måndag 25/11) debatterat sin alternativa budget inför 2020; Ett Solidariskt Täby, i kommunfullmäktiges budgetdebatt. 

Budgeten är en rödgrön satsning på de områden där Täbyalliansen inte håller måttet; bland annat skarpare klimat- och miljökrav, en halvering av deltagaravgiften för kulturskolan, fältassistenter för nattvandring.

–          Vad beträffar kulturskolan, som diskuterades så intensivt i våras, har Täby definitivt råd med de knappa tre miljoner som det kostar att sänka avgiften med 50 procent, säger Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition (S).

–          Särskilt med tanke på de stora budgetöverskott som kommunen visar upp, år efter år.

–          Förutom det gröna perspektivet, som vi vill ska genomsyra allt kommunalt arbete, har vi också ett barn- och äldreperspektiv, förklarar Janne Boman, kommunalråd i opposition (S). Vi vill att Täby ska vara en äldrevänlig stad med ökad tillgänglighet, trygghetsbostäder och förbättrad kollektivtrafik.

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman påpekar att Täby kommun, med sina fantastiska möjligheter, skulle kunna vara i topp i allt!

–          Den styrande alliansen saknar visioner. Vi efterlyser högre ambitioner för Täbys invånare, som ska kunna leva och bo bra i kommunen genom livets alla faser. Billiga bostäder för Täbys unga, för näringslivets anställda, trygghetsboende för äldre är några exempel.

Socialdemokraterna vänder sig mot den redan existerande kvalitetspengen inom äldreomsorgen och förslaget på liknande bonuspeng inom grundskolan.

–          Äldreomsorgsbolag och skolor har redan uppdraget att ge bästa kvalitet inom omsorg och undervisning. De behöver ingen bonus, konstaterar Agneta Lundahl Dahlström.

I Socialdemokraternas skuggbudget ingår bland annat:

·         Enhetlig förskolepeng för alla barn oavsett vistelsetid.

·         Höjd skolpeng för Täbys skolor och förskolor.

·         Ökad kompetensutveckling för lärare.

·         50 procent av särskilda boenden ska vara i kommunal regi.

·         Trygghetsboende med hyresrätter.

·         Zoner för hemtjänst minskar bilåkandet.

·         Ett klimatneutralt Täby år 2040.

·         Ett kommunalt bostadsbolag ska skapas.

·         Minst 30 procent hyresrätt i flerbostadshus – till rimliga hyror.

·         250 sommarjobb till Täby gymnasieelever.

Vid frågor: Agneta Lundahl Dahlström, 076-643 99 45

facebook Twitter Email