EU-parlamentsvalet

Den 26 maj går vi till EU-parlamenstval i Sverige. Det är ett viktigt val för att göra vår svenska röst hörd i Europa.

Din röda socialdemokratiska röst är viktigare än någonsin när högervindar blåser allt hårdare och populister och rasister får allt större makt och utrymme i allt fler länder.

Det gäller att försvara det vi uppnått –
• nästan 70 år av fred i Europa
• ett utökat demokratiskt inflytande över gemensamma angelägenheter
• ett gemensamt handelsområde som bidrar till ökat välstånd

Det gäller också att fortsätta utveckla unionen –
• stärka de demokratiska krafterna
• intensifiera det gemensamt arbetet med miljöfrågor
• förbättra de anställdas rättigheter

Utvecklingsarbetet pågår ständigt, och svenska socialdemokrater driver bl.a. att ekonomiskt stöd till medlemsländer som begränsar demokratin skall minska, att miljöfrågor om allt från sugrör till bilavgaser till vardagskemikalier lyfts och att lönedumpning och skatteflykt motarbetas.

Läs mer om socialdemokraternas EU-politik på https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/eu/.

Kom med i arbetet med att både försvara och utveckla den Europeiska unionen, kontakta renate.minas@taby.se eller Tomas.korpi@taby.se

facebook Twitter Email