Förnya KPR och gör om!

Det kommunala pensionärsrådet i Täby (KPR) bör få ett större inflytande – inte bara i frågor som är begränsade till de äldre, utan också i allt annat som rör vår kommun.

Det föreslår socialdemokraternas kommunalråd i opposition, Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, i en motion till kommunfullmäktige. Förslaget diskuterades nyligen i kommunstyrelsen, där det avslogs av den moderata majoriteten. Den 19 april är det dags för debatt i kommunfullmäktige.

Idag är KPR underställt socialnämnden och främst en mottagare av information från kommunens politiker och tjänstemän. Inflytandet från pensionärsorganisationernas representanter är synnerligen begränsat.

– Så vill vi inte ha det, säger Janne Boman. Äldre medborgares intressen är mer omfattande och kan också handla om stadsbyggnad, trafik och kultur. Det vill säga allt som rör sig i samhället.

Socialdemokraterna vill därför att riktlinjerna för det kommunala pensionärsrådet förändras och att de äldres åsikter får större tyngd i den kommunala beslutsprocessen.

– Därför bör KPR ligga direkt under kommunstyrelsen, betonar Agneta Lundahl Dahlström. Då får rådet högre status. Och det räcker inte med enbart representanter för socialnämnden i KPR. Kretsen av politiker måste vidgas.

– KPR ska vara ett forum för verkligt inflytande!

facebook Twitter Email