Gäller inte reglerna för flyktingmottagande också i Täby?

Frågan ställdes av kommunalrådet i opposition, Agneta Lundahl Dahlström (s), till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (m) vid Täby kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 16 maj. Bakgrunden är den sociala dumpning som Agneta Lundahl Dahlströms partikollegor i Linköping har påtalat i ett öppet brev till Erik Andersson i Täby.

De två s-oppositionsråden i Linköping skriver:

”Hej Erik, vi skriver till dig eftersom dina moderata kollegor här i Linköping inte vågar göra det.

I januari i år upptäcktes att Täby, där du är kommunstyrelsens ordförande, ägnar sig åt social dumpning mot vår hemkommun Linköping. Täby ”hjälpte” 23 personer att flytta hit, samtliga nyanlända och beroende av försörjningsstöd. Nu söker personerna ekonomiskt bistånd i Linköping i stället för i Täby.

I en tidningsintervju i våras kallade du detta för lögner, men det stämmer inte.

Nyligen föll flera domar i Förvaltningsrätten rörande de här personerna där Linköpings kommun fick rätt i att ansvaret för försörjning vilar på Täby och inte på Linköping.

De utsatta människorna har känt sig tvungna att flytta eftersom Täby deklarerat att ni inte avser att hjälpa till med vettiga bostäder. Nu är de fast i ett rättsligt limbo, samtidigt som segregationen i Linköping späs på.”

Agneta Lundahl Dahlström ville få ett klargörande från moderaten Erik Andersson:

”Hjälper” Täby kommun nyanlända att flytta, och kanske särskilt de som är beroende av försörjningsstöd?

Erik Anderssons svar och debatten mellan honom och Agneta Lundahl Dahlström finns att lyssna till på Täby kommuns hemsida, www.taby.se.

facebook Twitter Email