Annica Gryhed inte längre partimedlem

Tidigare oppositionsrådet Annica Gryhed är inte längre medlem i Socialdemokraterna och representerar därmed inte längre partiet på något vis.

facebook Twitter Email