Hållplats med skydd, tack!

Hallå kommunledningen! Varför händer det ingenting vid busshållplatsen för linjerna 604 och 605 i Täby centrum?

I många år har Täbybor och besökare tvingats kliva av vid en smal trottoarremsa tätt intill ett trasigt staket mot Roslagsbanan. Där har de trängts med nya passagerare som ska vidare mot bussarnas slutstationer Hägernäs och Gribbylund: äldre med rullatorer, yngre med barnvagnar och folk med stora kassar från shoppingen i centrum. En enkel träbänk har varit deras stöd i väntan på bussarna, medan ett skydd för regn och snö fortfarande saknas.

Socialdemokraterna i Täby ställer nu återigen en interpellation i Täby kommunfullmäktige (och ja, vi vet att det också är en fråga för SL):

Är kommunens politiska ledning beredd att äntligen göra något för att kommunens invånare ska slippa en oskyddad och farlig hållplats?

facebook Twitter Email