Låt 2021 bli ett år utan hemlöshet!

Alltför många barn och vuxna är, vid olika tidpunkter, hemlösa i Täby. Det är inte ett värdigt en välmående kommun som Täby. Socialdemokraterna i Täby kräver i en motion till kommun-fullmäktige (8/2) att hemlösheten i kommunen snarast måste minska. Socialnämnden, med ansvar för frågan, ska redovisa de åtgärder som behövs för att fullfölja uppgiften.

Enligt socialkontoret var antalet akut hemlösa hushåll i Täby tio stycken under december förra året. (Statistiken räknar i hushåll, vilket kan innebära många fler personer.)

Sju hushåll bodde på institution eller stödboende, med flytt inom tre månader – men utan bostad att flytta till. 114 hushåll bodde i socialtjänstens regi, i försökslägenhet eller träningslägenhet med socialt kontrakt.

– Och hur många som bor i ett kortsiktigt boende, inneboende eller med andra-handskontrakt finns det ingen uppgift om, säger Jan-Olof Hedbom, socialdemokratisk gruppledare i Täby socialnämnd.

Han betonar att det finns många olyckliga situationer som kan leda till hemlöshet, till exempel våld i hemmet, arbetslöshet/försörjningsbrist och missbruksproblem.

Internationell forskning om hemlöshet och barn visar på negativa konsekvenser vad gäller fysisk och psykisk hälsa och skolgång. Även om barn nästan aldrig ställs på gatan vid avhysning händer det att de får tvingas bo på campingplatser, inneboende hos släktingar eller i jourlägenheter. Barn i redan utsatta familjer riskerar stora påfrestningar som kan följa dem under lång tid.

– Jag är övertygad om att det går att förhindra hemlöshet, om viljan finns, säger Jan-Olof Hedbom. Frågan är, har den politiska ledningen i Täby viljan?

För ytterligare information:

Janne Boman, kommunalråd (s) i opposition 08 55559574, 076 6439574

facebook Twitter Email