Måste kultur för barn vara lönsam?

När Täby kommun föreslår att den kommunala musikskolan ska läggas ned är det många Täbyföräldrar som protesterar. Vi förstår dem. Det hjälper inte hur många gånger de styrande moderaterna säger är att de satsar nya pengar, faktum är att det handlar om nedskärning – och det ser föräldrarna.

Alliansen tillför tre miljoner till kulturskolan och inte till musikskolan. De går från att idag ge plats för cirka 800 elever i en kommunal, individuell musikundervisning till att erbjuda 200 platser för musikundervisning i grupp/ensemble. Detta är ingen satsning!

Måste kulturverksamhet för barn vara lönsam, undrar vi? Varför ska investeringar i barn och unga bära sina egna kostnader? Av förslaget framgår att den kommunala musikskolans individuella undervisning tas bort och överlåts till privata utförare. Därmed gör kommunen det svårare för många elever. Att spela i grupp kräver trots allt en grundkunskap som bara kan ges genom individuell undervisning.

Valfrihet är viktig – men då måste vi också ha möjlighet att välja.

Behåll den kommunala musikskolan och låt den ingå som ett alternativ i upphandlingen av goda musiklärare för våra barn!

Camilla Henricsson Bajas (s), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition

facebook Twitter Email