Motioner till distriktskongressen

Här hittar ni fyra inkomna motioner från Jan Aspefjord för påsyn. Motionerna kommer att antingen antas som enskilda eller som S i Täbys gemensamma på medlemsmötet den 28 november.

facebook Twitter Email