Nej till tiggeriförbud!

Vid kommunstyrelsens möte under måndagskvällen reserverade sig Socialdemokraterna mot majoritetens beslut att införa tiggeriförbud i Täby. De ordningsstörningar som M och KD anger motiverar inte ett så drastiskt beslut som ett förbud, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition.
  • Till stöd för vår reservation har vi kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare som anser att invånarnas upplevda otrygghet och oro inte överensstämmer med den faktiska risken att utsättas för brott, förklarar Agneta Lundahl Dahlström. 
  • Trygghetssamordnaren menar att otrygghet och oro bäst bemöts genom kommunikation om kommunens löpande arbete för ett tryggare och säkrare Täby tillsammans med polis, näringsliv och civilsamhälle.
  • Det är alltså inte genom ett tiggeriförbud som vi löser eventuella trygghetsproblem. Ett förbud löser inte heller de bakomliggande orsakerna till tiggeri. Det är i stället genom att bekämpa fattigdom, i Sverige såväl som i EU, som vi kan komma till rätta med detta dilemma.
facebook Twitter Email