Ökat antal parkbänkar och utomhusgym?

Alla är idag medvetna om motionens betydelse för vårt välbefinnande. Detta gäller oavsett om man är ung eller äldre. För barn och ungdomar finns en rad olika aktiviteter och de som är mitt i livet motionerar genom cykling, löpning mm. eller går på gym. En del äldre klarar av att motionera på gym medan andra på grund av sviktande ohälsa eller annat inte kan delta i det utbud som gym oftast tillhandahåller. Cykling är inte heller ett alternativ utan promenader är det som står till buds.

Kommunen har många gångstråk, men bänkar att slå sig ned på när orken tryter, saknas ofta. För att de ska äldre hålla igång utifrån sina förutsättningar behövs fler parkbänkar för att ge möjlighet till återhämtning och vila. Även fler utomhusgym behövs för den som orkar. Dessa kan även bidra till sociala aktiviteter och bli utomhusträffpunkter.

Mina frågor blir då:

  • Ser även du ett behov av att utreda möjligheten till utplacering av parkbänkar för att underlätta för fler äldre att motionera?
  • Hur ser du på möjligheten att anordna fler utomhusgym på strategiska platser i kommunen?

För socialdemokraterna,
Agneta Lundahl Dahlström

facebook Twitter Email