EU-kickoff

Vad handlar EU-valet den 26 maj egentligen om? Vilka frågor är aktuella för socialdemokraterna? Vad lyfter de andra partierna? Och vad betyder EU-valet egentligen för oss här i Sverige – och i Täby? Det är några av de frågor som vi kommer att diskutera på vårt uppstartsmöte inför EU-valet den 26 mars. Vi gör det…

Läs mer

En klimatpolitik utan klassklyftor

Ansvaret för klimatomställningen ska inte vältras över på enskilda individer. Istället måste politiken gå före och ta ansvar. Därför presenterar vi nu förslag för hur vi Socialdemokrater vill driva på för enklare och grönare resor inom EU. Klimathotet är en av vår tids stora ödesfrågor. Frågan är inte OM vi måste ställa om, utan HUR….

Läs mer

Välkommen till Täby

Våra kommunalråd i opposition, Agneta Dahlström Lundahl och Janne Boman, välkomnar alla nyinflyttade i en annons i Välkommen till Täby.

Läs mer

Ansökan om medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer

Världshälsoorganisationen (WHO) presenterade redan 2007 ett ramverk för att främja lokalt utvecklingsarbete med syfte att skapa äldrevänliga städer. Idag ingår i ett nätverk med städer och samhällen från 37 länder. I Norden finns sex städer med: Oslo, Trondheim, Reykjavik, Stockholm, Uppsala och Göteborg. WHO:s ramverk fokuserar på åtta områden. Dessa är (1) tillgänglighet till byggnader…

Läs mer

Inför Huskurage – rädda liv och arbeta för att förebygga våld

För varje år som går dör människor till följd av våld i nära relationer. Oftast är det kvinnor som mördas av sin partner eller före detta partner. Utöver våldet bland vuxna, uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är numer ett av våra fyra…

Läs mer
facebook Twitter Email