S driver äldrefrågorna i Täby

Allégården, ett särskilt boende för trettio personer, ska totalrenoveras. Det är ett beslut som kommunen sedan länge har känt till. Verksamheten drivs idag av ett privat bolag, som efter den 1 november lämnar driften i Täby.

Den långa och svåra diskussionen i socialnämnden har varit: 

Vad ska hända med de boende?

– Socialdemokraterna har hela tiden hävdat att Täby kommun bör ta sitt ansvar och sköta verksamheten i egen regi, säger Barbro Lindberg och Sarah Nordenswan, ledamot och ersättare i socialnämnden.

– Därför välkomnar vi nu alliansens beslut om kommunal regi. Vi känner lättnad inför att ett stort antal sköra individer inte längre ska omplaceras till upphandlade platser runtom i länet.

– Täby kommun saknar en långsiktig planering för sin äldreomsorg. Bristen på reservplatser är en svaghet, som snarast måste skärpas. 

– Det fattade beslutet stärker oss i vår uppgift att driva oppositionspolitik i socialnämnden och med patos driva äldrefrågorna i Täby kommun.

facebook Twitter Email