S kräver bra skolor utan bonus!

Skolorna i Täby ska sköta sina uppdrag enligt skollagen utan extra bonus!
Det säger Socialdemokraterna i Täby i en skarp reservation mot barn- och grundskolenämndens beslut att införa kvalitetspeng i Täby skolor.

För att en skola i Täby ska få kvalitetspeng kräver kommunen bland annat att eleverna ska ha uppnått ”kunskapsprogression”, att eleverna ska ha tillgång till lagstiftad elevhälsa, att minst 85 procent av personalen ska ha pedagogisk högskolexamen och att skolan har en rektor med examen från statliga rektorsprogrammet.

  • Detta är krav som redan ska ligga i skolornas kärnuppdrag, säger Stefan Andersson, socialdemokratisk gruppledare i barn- och grundskolenämnden.
  • Att belöna skolor med extraersättning är både ologiskt och odemokratiskt. Höj istället den generella skolpengen och gör det möjligt för alla elever att gå i en jämlik skola med hög kvalitet.

I reservationen välkomnar Socialdemokraterna också att kommunen återinför en socioekonomisk resursfördelning till skolorna. Kommunens delårsrapport anger att Täbys elever under vårterminen 2020 nådde det högsta meritvärdet.

  • Det saknas då både logik- som konsekvenstänk att driva frågan om bonuspeng till skolor som redan presterar väl.
  • Alliansens bonuspeng till skolor som redan idag har hög utbildningskvalitet ökar segregering bland Täbys skolor. Är detta vad alliansen vill åstadkomma? Då omöjliggör de en skola för alla. Det blir en skola för vissa utvalda.
  • Då behöver också Alliansen vara tydlig med vilka de vill prioritera bort.

För ytterligare information:
Agneta Lundahl Dahlström
Kommunalråd i opposition
08 55559945
agneta.lundahldahlstrom@taby.se

facebook Twitter Email