Skapa ett äldrevänligt Täby!

Det föreslår Socialdemokraterna i Täby i en motion som läggs fram vid måndagskvällens kommunfullmäktigemöte.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är “äldrevänliga städer och samhällen” en av de bästa metoderna att möta de förändringar och problem som en ständigt åldrande befolkning innebär. Fokus ska ligga på att äldre ska fortsätta att vara en del av samhällsutvecklingen och att de ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv långt upp i åldrarna.

Många kommuner har redan beslutat att utarbeta en strategi för en äldrevänlig stad, i linje med WHO:s planer. I dag finns ett nätverk med städer och samhällen i 37 länder. I Norden finns sex städer; Oslo, Trondheim, Tammerfors, Reykjavik, Uppsala och Göteborg.

Janne Boman, kommunalråd i opposition, ger exempel på några områden som Täby behöver arbeta medför att bli en äldrevänlig kommun; bostäder, utomhusmiljö och bebyggelse, delaktighet i samhälle och arbetsliv.

  • Uppsala och Göteborg har kommit långt i sitt arbete, som svenska föredömen. Vi kan ta del av deras erfarenheter, säger han.
  • Socialdemokraterna i Täby vill nu att en strategi och en handlingsplan snarast utarbetas, bland annat genom “äldremedborgardialoger” där äldres kompetens och kunskaper tas tillvara i planeringen.

Kontakt: Janne Boman; 076 6439574, 070 6163197

facebook Twitter Email