Täbyungdomar drabbas hårt av pandemin

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Många har förlorat jobbet, andra är permitterade. Mest utsatta är som vanligt de som är nya på arbetsmarknaden; ungdomar och nyinvandrade.

Socialdemokraterna i Täby kommunfullmäktige reagerar nu mot att ett stort antal unga vuxna riskerar ytterligare svårigheter när de ska vidareutbilda sig eller finna ett arbete.

Under torsdagskvällens extra kommunfullmäktige ställdes en interpellation till BGN:s ordförande (KD)

  • Hur tänker du förstärka insatserna mot utslagning och utanförskap?

Svaret om organisatoriska förändringar är dock inte tillfredsställande! Tomas Korpi (s), gruppledare i gymnasie- och näringslivsnämnden, förklarar:

  • Vi befinner oss just nu i en lågkonjunktur som också har drabbat Täby. Arbetslösheten här har nästan fördubblats hos ungdomar mellan 18 och 24 år.
  • I den här djupa och akuta krisen är det beklämmande att höra att Täbys arbete för att motverka utslagning på arbetsmarknaden huvudsakligen handlar om långsiktiga organisatoriska förändringar.
  • Förändringar som är tänkta att införas våren 2021 hjälper inte de Täbybor som är arbetslösa idag. Det är konkreta åtgärder som behövs, här och nu!

För ytterligare information:

Tomas Korpi, gruppledare GNN, tomas.korpi@taby.se
Stefan Andersson, gruppledare i barn- och grundskolenämnden (och interpellant) stefan.andersson@taby.se

facebook Twitter Email