Tiggeri är ett rop om hjälp!

Agneta Lundahl Dahlstörm i fullmäktige i Täby

Tiggeridebatten i Täby kommunfullmäktige (7/9) var stundtals upprörd, stundtals känslosam. Socialdemokraternas Agneta Lundahl Dahlström höll sig till juridiken och ifrågasatte om moderaternas och KD:s argument är förenliga med Europakonvention och svensk grundlag.

-Att klassa deras sätt att försöka försörja sig och sina familjer som en ordningsstörning (utan aggressivitet och utan störning av trafiken) är ett oproportionerligt svar på ett fenomen som främst kräver sociala åtgärder.

-Att klassa det som en ordningsstörning strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och vi betvivlar att den överensstämmer med svensk grundlag.

Agneta Lundahl Dahlström påpekade också att det obehag som vissa Täbybor eventuellt kan känna, om en tiggare tilltalar dem, inte väger tyngre än den inskränkning av den enskildes frihet som ett tiggeriförbud kan vara. (Passiv pengainsamling är ett uttryck för den enskildes frihet och skyddas av artikel 10 i Europakonventionen.)

-Ändringen av den lokala ordningsstadgan är dessutom diskriminerande. Den påverkar främst personer som till den romska minoriteten.

Socialdemokraterna går nu vidare och överklagar kommunfullmäktiges beslut i högre instans, förvaltningsrätten.

facebook Twitter Email