Tiggeridebatten fortsätter…

Ett eventuellt tiggeriförbud i Täby diskuteras vidare, nu senast i Mitti Täby. Våra kommunalråd Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman protesterar mot ett utökat förbud som också handlar om ta hand om tomburkar och kläder. - Jag har aldrig upplevt att någon varit aggressiv eller otrevlig vid återvinningsstationerna, säger Agneta Lundahl Dahlström.

Kristdemokraternas kommunalråd hävdar dock att det handlar om en otrygghet hos Täbyborna. Han säger att förslaget stöds av många kommuninnevånare – och av polisen. Tobias Karlgren anser därför att Socialdemokraterna ”viftar bort” oron för opåkallade närmanden vid insamlingsstationerna.

  • Inte alls, svarar Agneta Lundahl Dahlström. Vi förstår om någon enstaka kanske känner sig ängslig.
  • Men enligt senaste rapporten från trygghetsundersökningen är hela 88 procent av alla Täbybor trygga med sitt boende och sin tillvaro. Moderaterna och KD försöker slå mynt av ett mycket litet problem.

facebook Twitter Email