Foto på simhallen med rubriktext Hur mycket kan ett bad kosta?

Vad får ett bad kosta?

Täbys borgerliga allians har beslutat sig för en rejäl höjning av avgifterna inför öppningen av Täbys nya simhall i höst. Allra mest ska gruppen ungdomar mellan 13-17 år betala.

Socialdemokraterna anser att alla barn ska ha rätt till fri idrott. Alla barn och unga ska ha råd att vara aktiva i en förening.

I Täbys nya simhall blir det dock inte självklart. Kommunens ledning (M, L, KD och C) höjer avgifterna så kraftigt att många barn missar möjligheten att engagera sig.

  • Nära 92 procents höjning i Täbys Simföreningar!
  • Nära 87 procents höjning i entré för fritidssimning!

Denna alliansens ”satsning” på barn och unga i Täby kan vi inte acceptera.


Bakgrund

Täbys borgerliga allians har beslutat sig för en rejäl höjning av avgifterna inför öppningen av Täbys nya simhall i höst. Allra mest ska gruppen ungdomar mellan 13-17 år betala.

Frågan har diskuterats i olika omgångar i såväl kultur- och fritidsnämnd som kommunstyrelse. Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut från i december 2018 höjs entréavgiften för gruppen ungdomar mellan 13 och 17 år med hela 87 procent.

”Vi anser inte att prishöjningen ligger i linje med den inriktning på ungdomar som alliansen har uttalat.”

Camilla Henricsson Bajas (Socialdemokraterna i Täby)

Socialdemokraternas gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden, Camilla Henricsson Bajas, protesterade när beslutet togs och påpekade i sin reservation att den största satsningen från kultur- och fritidsnämnden borde göras på gruppen barn och unga.

Den nya simhallen i Täby är ett viktigt tillskott för såväl Täbybor som andra regioninvånare, vad gäller fritidsaktiviteter. Alla ska dock kunna besöka simhallen utan att behöva fundera över om de har råd eller inte.

facebook Twitter Email