Täby är bra men kan bättre!

Den 11 september är det kommunval och då har du som täbybo möjligheten att påverka din kommun till det bättre! Här är våra valfrågor och det vi vill förbättra i ditt Täby.

För musen över bilden för att se våra lokala satsningar.

Välfärd

Välfärd


Höj skolpengen! Vi behöver i fler vuxna i skolan.
Fler elevassistenter, fritidspedagoger och kuratorer gör att lärarna kan fokusera på undervisningen.

Kvalitetspengen inom äldreomsorgen är ett slöseri med skattepengar.
Pengen delas ut för ett kvalitativt arbete som redan är avtalat. S i Täby föreslår kvalitetsutvecklare som följer arbetet ute i verksamheterna.

Klimat

Klimat

Ett klimatneutralt Täby år 2040!
Det innebär noll utsläpp från kommunens egen verksamhet (transporter m.m.) år 2030 och helt fossilfritt år 2040.

En lokal klimatfond ger Täbys företagare en skjuts i omställningsarbetet.
Ett klimatprotokoll underlättar det strategiska arbetet.

Ett medlemskap i Klimatkommunerna ger nödvändigt erfarenhetsutbyte.

Trygghet

Trygghet


Fler fältassistenter för ökad trygghet bland våra ungdomar!

(I stället för kommunvakter utan kännedom om unga.)

Ökade resurser till Täby/Danderyds kvinnojour.

(Idag kan de ta emot två kvinnor.)

Arbete

Arbete


Krav på kollektivavtal!

Den kommunala upphandlingen ska säkerställa schyssta villkor för hela kedjan av entreprenörer.

Anställda i välfärdsarbetet ska ha relevant utbildning, avtalade arbetstider och rätt till kompetensutveckling.

facebook Twitter Email