VÅR SKUGGBUDGET ÄR KLAR!

Socialdemokraterna i Täby presenterar nu sin skuggbudget för nästa år; en verksamhetsplan för hur vi anser att kommunen ska agera under 2022. Vi menar att Täby är en bra kommun - som kan bättre! Framför allt måste kommunen bli bättre inom äldreomsorgen och skolan - och vad gäller klimatomställningen! I klimatfrågan kan Täby inte längre urskulda sig med att kommunen saknar rådighet. Det blir bara pinsamt. Vad som saknas är politisk vilja!

Av Socialdemokraternas alternativa budget framgår att vi satsar mer på de äldre och de unga än vad den moderatledda alliansen förmår. Vi höjer inte skatten, men vi använder de medel som står till förfogande på ett annorlunda sätt. Vi tar bland annat bort de så kallade kvalitetspengar som har införts inom vård och skola utan påtaglig nytta. Avtalen med de privata utförarna om högsta kvalitativa omsorg har ju redan slutits…

Vi satsar i stället på generell höjning av äldrepengen och en enhetlig förskolepeng. Och vi satsar stort på miljön; tuffare målsättningar, skarpare upphandlingar, fler erfarenhetsutbyten. Täby kan bättre. Vi har rådigheten!

Verksamhetsplan2022.pdf

facebook Twitter Email