Vi välkomnar Liberalerna i klimatarbetet!

I ett meddelande på Facebook avslöjar nu Liberalerna i Täby att de fått med sig övriga borgerliga partier i jobbet på skärpta klimatkrav. Alliansen har gett i uppdrag till Täbys kommundirektör att bland annat utreda hur vi ska uppnå klimatneutralitet före år 2045.

2045 är det år som regeringen sedan länge har som mål för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser. Det är dock ett mål som allt fler kommuner, regioner och länder börjar överge eftersom uppvärmningen gör att vi måste agera snabbare. Men, enligt den klimat- och energistrategi från början av 10-talet som Täby kommun fortfarande arbetar efter, ska målen uppnås 2050. Så alliansen är ändå på rätt väg.

Alltså säger vi Socialdemokrater GRATTIS och gläder oss åt att se så många kloka, tidigare socialdemokratiska förslag till åtgärder och utredningar!

En liten jämförelse:

Nytt förslag om klimatneutralitet före år 2045.

S: Vi vill att Täby kommun antar en strategi för att nå klimatneutralitet till år 2030 för egen verksamhet och till år 2040 för hela kommunen. (S-budgetmotion de senaste tre åren – avslag av majoriteten i Täby kommunfullmäktige.)

Nytt förslag till klimatstrategi.

S: I vårt förslag till klimatstrategi ingår bland annat en anslutning till organisationen Klimatkommunerna för att vi ”tillsammans ska kunna bedriva ett effektivt klimat- och energiarbete över partigränserna”. (S-motion 2020 – avslag.)

Nytt förslag att utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning-

S: Ett förslag som vi upprepat under hela mandatperioden 2018-2022, genom att yrka på en egen lokal konsumentrådgivare i klimat- och energifrågor. Rådgivaren ska ge kostnadsfri personlig service till Täbybor som vill bli mer klimatsmarta och samtidigt jobba inåt i kommunens verksamheter, gentemot kommunens tjänstemän och politiker. (Budgetmotion och separat motion – avslag.)

Vi har fler förslag och vi ser fram emot ett blocköverskridande klimatsamarbete för framtiden.

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, kommunalråd (S) i opposition 

PS. Täby har inte alltid legat efter i klimatarbetet. Redan 2007 förklarade nyblivne statsministern och Täbybon Fredrik Reinfeldt att klimatfrågan var viktig. ”Det här är på allvar”, sa han. För 15 år sedan.

facebook Twitter Email