Medlemsmöten

Är du medlem och vill engagera dig eller funderar på att bli medlem - då ska du besöka något av våra medlemsmöten!

Medlemsmöten ordnas ungefär var femte vecka. Medlemsmötena är i första hand till för medlemmarna men alla medlemsmöten är öppna för alla politiskt intresserade. Enbart medlemmar äger dock rösträtt vid beslut.

Är du nyfiken på vår politik och vill besöka nått av våra möten ska du känna dig varmt välkommen utan några som helst förpliktelser.
Förutom medlemsmöten ordnas med jämna mellanrum större öppna offentliga temamöten.

Såväl medlemsmöten som temamöten anslås i agendan här under:

På grund av coronapandemin är alla publika och fysiska medlemsaktiviter inställda tillsvidare.

facebook Twitter Email