Medlemsmöten

Är du medlem och vill engagera dig eller funderar på att bli medlem - då ska du besöka något av våra medlemsmöten!

Medlemsmöten ordnas ungefär var femte vecka. Medlemsmötena är i första hand till för medlemmarna men alla medlemsmöten är öppna för alla politiskt intresserade. Enbart medlemmar äger dock rösträtt vid beslut.

Är du nyfiken på vår politik och vill besöka nått av våra möten ska du känna dig varmt välkommen utan några som helst förpliktelser.
Förutom medlemsmöten ordnas med jämna mellanrum större öppna offentliga temamöten.

Våra medlemsmöten och andra aktiviteter anslås på vår medlemsportal och i våra medlemsutskick SNytt samt ordförandebrev. Kontakta ordforande@sitaby.se ifall du saknar något av dessa.

Är du inte medlem än kan du prata med någon befintlig medlem eller kontakta vår ordförande på ordforande@sitaby.se för datum på nästa medlemsmöte. Du blir enkelt medlem här för att få del i all vår partiinformation.

facebook Twitter Email