Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna är det högsta beslutande organet parallellt med medlemsmötet. Medlemmarna genom medlemsmöten och årsmötet har alltid den yttersta makten inom socialdemokratiska arbetarekommuner som de lokala partiorganisationerna kallas.

Styrelsen arbetar inte med politiken i detaljfrågor utan drar upp de grova riktlinjerna för det interna politiska arbetet på en mera visionär och strategisk nivå. Alla politiska styrdokument och inriktningar antas av medlemsmöte.

Den kommunala gruppen utarbetar den praktiska och taktiska politiken i sakfrågor på detaljnivå. Det praktiska arbetet leds av våra förtroendevalda gruppledare.

OrdförandeAnki von Essen Walldén
Vice ordförandeSandra Samuelsson
KassörSabihullah Ehsan
StudieansvarigHelena Henriksson
Ledamot, medlemsregisteransvarigFredrik Sidoli
LedamotHelena Henriksson
LedamotEva Lindau
LedamotMichael Lundahl
SuppleantUlrika Langels
SuppleantKjell Rautio

Våra partistadgar kan du läsa och ladda ner här:

facebook Twitter Email