Det här vill vi

Solidaritet, tillit och samarbete ska bära vårt samhälle

Socialdemokraterna vill se ett Täby som ger välfärd, frihet och trygghet åt alla. Vi har höga ambitioner för vår kommun. Vi vill att Täby ska vara en plats där människor utvecklas och mår bra. Ett solidariskt Täby gynnar alla. Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället.

I vår alternativa verksamhetsplan (VP) och budget kan du läsa vilka satsningar vi vill göra i Täby under nästa år. VP:n är uppdelad i en allmän del (kommunstyrelsen) och sedan rubriker och områden under respektive nämnd.

Klicka på texten för att öppna upp som PDF i din webbläsare eller klicka på den svarta knappen för att ladda ner en egen kopia.

facebook Twitter Email