HA EN SKÖN SOMMAR!

Till hösten tar vi nya tag i kommunpolitiken! Som näst största parti i Täby (med framgång i EU-valet) har vi ett ansvar att granska och bedriva opposition mot alliansföreträdarnas oengagerade politik, där det mesta tycks för dyrt eller för omöjligt att genomföra.

I augusti går vi vidare med frågan kring moderaternas rätt att stödja ett privat aktiebolag med ett hyresbidrag på nära en miljon kronor. Handlar det om ett otillbörligt gynnande av enskild som kan laglighetsprövas av förvaltningsrätten?

Vi fortsätter också att bevaka de aktuella skolfrågorna, där ett minskat statsstöd från den SD-stödda regeringen ger en negativ effekt i de kommunala skolorna.

Senare i höst får vi ett medlemsbesök av regionrådet Jens Sjöström (s) som har ansvar för trafikinvesteringarna i Stockholmsregionen. Jens är bland annat delaktig i det ”lovkort” som ger ungdomar mellan 12 och 18 år rätt att åka gratis i kollektivtrafiken i sommar. Det socialdemokratiskt ledda regionstyret vill uppmuntra till fler miljövänliga resor. Vi instämmer!

Boka in första medlemsmötet redan nu, den 28 augusti kl. 18.30 i kommunhuset!

facebook Twitter Email