Engagera dig

Hos oss är du välkommen att engagera dig politiskt för ett mera solidariskt och jämlikt Täby. Vi finns till för alla oavsett kön, tro, läggning, utbildning eller plånbok, något som även genomsyrar vårt politiska arbete och initiativ här i vårt gemensamma Täby.

Allt engagemang är varmt välkommet oavsett omfattning. Du väljer hur mycket eller lite du vill engagera dig och vilka sakfrågor just du brinner för.

Hur tycker du att Täby borde formas till det bättre? Vilka frågor är extra viktiga för just dig?

Du är varmt välkommen att delta på någon av våra medlemsaktiviteter eller kontakta någon av våra förtroendevalda för mer information och personlig kontakt.

Är du osäker på om vårt parti och våra värderingar stämmer överens med dina så rekommenderar vi att du börjar med att läsa om vår Värdegrund.

Våra lokala ställningstaganden och vår verksamhetsplan för Täby hittar du under menyn Det här vill vi.

Vill du engagera dig djupare i vissa sakfrågor eller det konkreta politiska arbetet i kommunen så kan du gå med i någon av våra nämnders referensgrupper där du får möjlighet att komma med inspel i diskussioner tillsammans med de förtroendevalda nämndsledamöterna. Det är ofta en bra början för att bilda sig en uppfattning om ifall man vill kandidera som förtroendevald i framtiden.

Du behöver inte bli medlem för att prova på men självklart ser vi att du blir medlem om du delar våra värderingar och fortsätter engagera dig i vårt gemensamma politiska arbete. Du blir enkelt medlem här.

facebook Twitter Email