Aktuellt

Hur många lärarassistenter har tillsatts med hjälp av statsbidrag?

Vi Socialdemokrater ser att lärarassistenter idag har en viktig roll i skolan, inte minst för att avlasta lärarna så att de bättre ges möjlighet att fokusera på kärnuppdraget, d v s undervisning. Därför är det glädjande att se att Täby har sökt och erhållit statsbidrag för bland annat just lärarassistenter. Med anledning av ovanstående blir…

Läs mer

När kommer badplatsen vid Vallentunasjön i Täby Kyrkby att rustas upp?

Vi lade 2007 en motion i fullmäktige om att kommunen borde rusta upp badplatsen vid Vallentunasjön i Täby kyrkby. Motionen avslogs med motiveringen att man avvaktade resultatet av de åtgärder som skulle sättas in för att förbättra vattenkvalitén i sjön. Detta skulle göras under 2009-2010. Nu är mina frågor: Hur har arbetet fortskridit? När kommer…

Läs mer

Stärkt samarbete i Nordost

Läs mer

Nej till tiggeriförbud!

Vid kommunstyrelsens möte under måndagskvällen reserverade sig Socialdemokraterna mot majoritetens beslut att införa tiggeriförbud i Täby. De ordningsstörningar som M och KD anger motiverar inte ett så drastiskt beslut som ett förbud, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition.

Till stöd för vår reservation har vi kommunens trygghets- och säkerhetssamordnare som anser att invånarnas upplevda otrygghet och oro inte överensstämmer med den faktiska risken att utsättas för brott, förklarar Agneta Lundahl Dahlström.  Trygghetssamordnaren menar att otrygghet och oro bäst bemöts genom kommunikation om kommunens löpande arbete för ett tryggare och säkrare Täby tillsammans med…

Läs mer

Täby bjuder över Vellinge!

Debatten kring tiggeri har återigen blossat upp, sedan de välbärgade kommunerna Täby och Danderyd meddelat att de vill införa "tiggeriförbud" också vad gäller pantburkar och kläder. Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman har i ett pressmeddelande protesterat mot planerna.

– Täby är en mycket trygg plats att leva i. Enligt kommunens senaste trygghetsrapport tycker hela 88 procent av Täbyborna att de känner sig trygga och bekväma i sitt boende. – Vi accepterar därför inte att Moderaternas och KD:s företrädare använder sig av en fiktiv ”otrygghet” som anledning till att förbjuda insamling av pantburkar och…

Läs mer
facebook Twitter Email