Aktuellt

Budgeten för 2021: Vi satsar på omsorg om äldre och unga och på tuffare klimatarbete!

- Vi sätter omsorgen om de äldre främst, liksom omsorgen om de unga. Vi vill också att kommunen satsar mer engagerat på sitt klimatarbete, säger Agneta Lundahl Dahlström (s), kommunalråd i opposition. - Vi har utrymme för en socialdemokratisk politik, eftersom vi tar bort de så kallade kvalitetspengar som alliansen i Täby vill – lite godtyckligt – lägga på olika verksamheter. Verksamheter inom skola och omsorg som redan ska hålla hög kvalitet…

I budgeten finns också pengar till en enhetlig ersättning för förskolorna, så att även små förskolor får en långsiktig chans att bedriva god verksamhet. Vi vill ha fältassistenter som jobbar med ungdomar och vi vill utöka vår grannsamverkan. Vi höjer äldreomsorgspengen mer än vad alliansen gör sin budget. Täby måste också lägga in en högre…

Läs mer

Verksamhetsplan och budget

På tisdag den 3 november kl 18:30 har vi vårt nästa medlemsmöte (helt digitalt) över Zoom. Vi kommer att presentera och gå igenom vår alternativa verksamhetsplan och budet innan medlemsmötet får frågan om att godkänna och anta densamma. Vi rekommenderar att ansluta via internet istället för telefon då vi kommer att presentera innehållet via skärmdelning…

Läs mer

Annica Gryhed inte längre partimedlem

Tidigare oppositionsrådet Annica Gryhed är inte längre medlem i Socialdemokraterna och representerar därmed inte längre partiet på något vis.

Läs mer

”Ingen tonåring ska se kriminalitet som sin framtid”

Det går att trycka tillbaka den grova brottsligheten, sa statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring nyligen. Straffskärpningar, fler poliser och ökade resurser HAR betydelse.

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, våra socialdemokratiska kommunalråd i opposition, instämmer. Men, för att lyckas måste rekryteringen till brottslig verksamhet stoppas. Ingen tonåring ska se kriminalitet som sin framtid. Det krävs ett helt, starkt samhälle där vi hjälps åt. Men, tänker du, vad berör det oss? Här i Täby finns knappast någon gängkriminalitet? Och…

Läs mer

S kräver bra skolor utan bonus!

Skolorna i Täby ska sköta sina uppdrag enligt skollagen utan extra bonus!Det säger Socialdemokraterna i Täby i en skarp reservation mot barn- och grundskolenämndens beslut att införa kvalitetspeng i Täby skolor. För att en skola i Täby ska få kvalitetspeng kräver kommunen bland annat att eleverna ska ha uppnått ”kunskapsprogression”, att eleverna ska ha tillgång…

Läs mer
facebook Twitter Email