EU – säkerhet, sammanhållning och demokrati

Att EU ökar stödet mot Ukraina och står enat mot Putin är avgörande också för vår svenska trygghet och säkerhet. Vi måste fortsätta att stödja Ukraina militärt, humanitärt och finansiellt när de utkämpar ett krig för allas vår frihet.

Vår sammanhållning är viktig. När högerpopulister försöker splittra EU-samarbetet ska vi kunna lita på EU:s medlemsländer som fungerande rättsstater. Korruption ska bekämpas och ansvar utkrävas i fria,
demokratiska val.

EU:s säkerhetspolitik har bland annat lett till:

  • Ett kraftigt ökat stöd till Ukraina i EU-budgeten 2024.
  • 13 sanktionspaket mot Ryssland.
  • Stärkt skydd för journalister och för en fri och oberoende medierapportering.
  • Förslag om barnskyddspaket för de barn som påverkas av kriget.

Socialdemokraterna i EU jobbar vidare med:

  • Fortsatt stöd till Ukraina så länge det behövs.
  • Stopp för EU:s import av rysk gas och olja.
  • Vinsten från frysta ryska banktillgångar ska användas till ammunition för Ukraina.
  • Införa Lex Navalnyj, en strategi för att EU ska kunna ta större ansvar för individer och organisationer som jobbar för demokrati i Ryssland och Belarus.
facebook Twitter Email