Våra företrädare

Våra förtroendevalda företrädare och kandidater inför kommunalvalet 2022.
Nämnd Namn Funktion
Kommunfullmäktige Magnus Kortell 2:e vice ordf.
  Agneta Lundahl Dahlström Ledamot
  Stefan Andersson Ledamot
  Camilla Henriksson Bajas Ledamot
  Sabihullah Ehsan Ledamot
  Barbro Lindberg Ledamot
  Elisabet Johansson Ledamot
  Janne Boman Ledamot
  Diahann Joseph Ledamot
  Jan-Olof Hedberg Ledamot
  Eva Lindau Ledamot
  Elias Folkesson Ersättare
  Ghodsi Zolfagarbegi Ersättare
  Michael Lundahl Ersättare
  Eva Lindberg Ersättare
  David Lenefors Ersättare
Maria Hansson Ersättare
Kommunstyrelsen Agneta Lundahl Dahlström 2:e vice ordförande
  Stefan Andersson Ledamot
  Camilla Henricsson Bajas Ersättare
  Magnus Kortell Ersättare
Barn- och Grundskolenämnden Stefan Andersson 2:e vice ordförande
  Eva Lindberg Ledamot
  Fredrik Sidoli Ersättare
  Helena Henriksson Ersättare
Gymnasie- och näringslivsnämnden Magnus Kortell 2:e vice ordförande
  Eva Lindau Ledamot
  Tomas Korpi Ersättare
  David Lenefors Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Camilla Henriksson Bajas 2:e vice ordförande
  Sabihullah Ehsan Ledamot
  Elias Folkesson Ersättare
  Terese Raymond Ersättare
Socialnämnden (from 1 juni 2023) Jan-Olof Hedbom 2:e vice ordf.
  Diahann Joseph Ledamot
  Ghodsi Zolfagarbegi Ersättare
  Alf Bjälnes Ersättare
Äldrenämnden (from 1 juni 2023) Barbro Lindberg 2:e vice ordförande
  Eva Stenström Ledamot
  Anki von Essen Ersättare
  Rune Modig Ersättare
Stadsbyggnadsnämnden Elisabet Johansson 2:e vice ordf.
  Michael Lundahl Ordinarie
  Maria Hansson Ersättare
  Janne Boman Ersättare
Lantmäterinämnden John van den Tempel 2:e vice ordförande
  Barbro Lindberg Ersättare
Valnämnden Alf Bjälnes 2:e vice ordförande
  Michael Lundahl Ersättare
Överförmyndarnämnden Eva Lindberg  2:e vice ordförande

 

På kommunens webbplats kan du hitta alla nämnders företrädare från alla partier här.

 

facebook Twitter Email