Våra företrädare

Våra förtroendevalda företrädare och kandidater inför kommunalvalet 2022.
Nämnd Namn Funktion
Kommunfullmäktige Markus Selin 2:e vice ordf.
  Agneta Lunddahl Dahlström Ledamot
  Janne Boman Ledamot
  Camilla Henriksson Bajas Ledamot
  Stefan Andersson Ledamot
  Aksel Nordin Ledamot
  Eva Lindau Ledamot
  John van den Tempel Ersättare
  Raj Joshi Ersättare
  Magnus Kortell Ersättare
  Vakant Ersättare
Kommunstyrelsen Agneta Lundahl Dahlström 2:e vice ordförande
  Stefan Andersson Ersättare
  Janne Boman Ersättare
Barn- och Grundskolenämnden Stefan Andersson 2:e vice ordförande
  David Lenefors Ersättare
  Fredrik Sidoli Ersättare
Gymnasie- och näringslivsnämnden Tomas Korpi 2:e vice ordförande
  Magnus Kortell Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Camilla Henriksson Bajas 2:e vice ordförande
  Sabihulla Ehsan Ersättare
Socialnämnden Barbro Lindberg 2:e vice ordf.
  Eva Stenström Ordinarie
  Diahann Joseph Ersättare
  Vakant Ersättare
Stadsbyggnadsnämnden Janne Boman 2:e vice ordf.
  Michael Lundahl Ordinarie
  Raj Joshi Ersättare
  Maria Hansson Ersättare
Lantmäterinämnden John van den Tempel 2:e vice ordförande
  Terese Raymond Ersättare
Valnämnden Alf Bjälnes 2:e vice ordf.
  Michael Lundahl Ersättare
Överförmyndarnämnden Vakant  

På kommunens webbplats kan du hitta alla nämnders företrädare från alla partier här.

 

facebook Twitter Email