Det solidariska partiet i Täby

Det här vill vi Engagera dig Bli medlem

Landshövding på besök vid dagvattendammar

Stockholmsregionens landshövding Anna Kinberg Batra besökte i veckan Täby kommun. Hon besökte bland annat det pågående arbetet med dagvattendammar vid Hägernäs västra strand.

Dagvatten från Arninge rinner idag ut i Hägernäsviken och ger en försämrad vattenkvalitet. Den nya anläggningen ska rena vattnet och förbättra för den biologiska mångfalden. En gäddtrappa finns redan på plats, i syfte att ge fiskarna lämpligt grunt vatten för lek och öka fiskbeståndet. Nytt dammarbete pågår också vid Prästgårdssjön. Ängsholmsdammen i Gribbylund är klar…

Läs mer

Varför vill inte Täby kommun göra Hägernäs bibliotek mer tillgängligt?

Varför är Täby kommun så ovilligt att flytta biblioteket i Hägernäs till en mer central och tillgänglig plats i Hägernäs centrum? Det är en fråga som de boende i Hägernäs har ställt ett flertal gånger till det moderatledda styret i kommunen.

I november 2020 fick de ett svar av de fyra kommunalråden, med hänvisning till att när den nuvarande biblioteksstrategin löpte ut år 2022 skulle en flytt övervägas. Citat ur mailet den 3 november 2020: ”I framtagande av ny strategi kommer detta vara ett prioriterat område att även se över placeringen och en eventuell flytt för…

Läs mer

Lena Hallengren på besök i Johannas trädgård

Förra socialministern Lena Hallengren (s) besökte nyligen äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. Hon fick tillfälle att tala med både de boende och med personalen, som alla är relativt nya i de fräscha lokalerna. De första inflyttningarna skedde i oktober förra året. Äldreboendet är byggt på den plats där Byle gård tidigare låg. I början av 1800-talet beboddes gården av änkeprostinnan Johanna Justelius. Hennes trädgård var omfattande och ansågs då räcka för gårdens årsbehov av frukt och grönt. När Byle gård revs, bevarades fruktträdgården - idag till glädje för de boende.
Lena Hallengren, tvåa från vänster, tillsammans med personal och boende på äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. I bakre raden ses också Anki von Essen Wallden, ordförande för Socialdemokraterna i Täby, Barbro Lindberg, gruppledare (s) i äldrenämnden och Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd (s) i opposition. (Samtliga boende på bilden har godkänt publiceringen.) Läs mer

S-budgeten: VI SATSAR PÅ BARNEN!

Det gör vi genom att yrka på  att barnkonventionen ska gälla i alla kommunala beslut,  att fri frukost erbjuds alla elever i Täbys kommunala skolor,  att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid utreds,  att fler ungdomar får chans till sommarjobb 2024 och att elevhälsovården stärks.

Socialdemokraterna i Täby presenterar under måndagen (23/10) sitt förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år. I det rådande ekonomiska läget belastar vi inte hushållen med en nödvändig skattehöjning, behövd för en bibehållen välfärd. Vårt förslag innehåller istället en anpassning till Täbyalliansens budget, men vi omfördelar deras ekonomiska förslag till en mer solidarisk budget. Vi…

Läs mer

TÄBY BEHÖVER EN KONSUMENTVÄGLEDARE!

Misslyckade köp av varor och tjänster kostade de svenska konsumenterna 50 miljarder kronor år 2017, enligt en konsumentundersökning. Tre av fyra konsumenter får årligen problem med något som de har köpt.

Behovet av rådgivning har ökat med alla nya tjänster som har tillkommit. Täby kommun har idag en budget- och skuldrådgivare, men kommunen behöver också någon som kan bidra till det förebyggande arbetet. Människor ska inte hamna i skuld! En konsumentvägledare kan ge råd och stöd innan själva köpet görs. De samarbetar med ideella organisationer, företag…

Läs mer
facebook Twitter Email