Det solidariska partiet i Täby

EU-valet Det här vill vi Engagera dig Bli medlem
VIKTIG NYHET

IDAG ÄR DET TVÅ MÅNADER KVAR TILL EU-VALET

Söndagen den 9 juni väljer vi i Sverige våra representanter till EU-parlamentet. Totalt är det 27 EU-länder som utser sina parlamentariker, för en folkmängd på totalt 450 miljoner. Alla väljare går dock inte till valurnorna samma dag, röstningen sker under fyra dagar, mellan 6 och 9 juni. Vi kan också förtidsrösta om det passar oss bättre, redan 22 maj finns den möjligheten över hela landet, med röstkort och id-handling.

Det är tyvärr en spridd uppfattning att EU-val sällan handlar om vardagliga plånboksfrågor såsom vård, skola, omsorg, vägar och skatter. Men insikten sprider sig att EU-parlamentets beslutar angår oss alla, inte minst hur vi förhåller oss till klimatförändringarna. EU:s arbete med en rättvis konkurrens för den inre marknaden slår till exempel igenom på miljölagstiftningen. Länder…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Täby bör pröva på LIKE; lek, idrott, kultur ger energi!

Minst 60 minuter om dagen bör femåringar och äldre ägna sig åt gympa, varje dag. Men trots att detta är en rekommendation från Världshälsoorganisationen (WHO) är det få barn i Sverige som är så fysiskt aktiva. Camilla Henricsson Bajas, socialdemokratisk gruppledare i Täby kultur- och fritidsnämnd, vill nu öka rörelseglädjen i Täby. I en motion till fullmäktige föreslår hon att Täby startar projektet LIKE; lek, idrott, kultur ger energi.

-Projektet riktar sig till alla elever i årskurs 2 och 3 och bygger på ett samarbete mellan grundskolan, idrottsföreningarna och kulturskolan, berättar Camilla. Målet är att ger eleverna bättre förutsättningar för rörelse, dans, idrott och kulturskapande. I Täbys grannkommun Vallentuna har LIKE drivits med framgång sedan sex år tillbaka. Mellan 800 och 1000 elever deltar…

Läs mer
VIKTIG NYHET

LÄS VÅR BILAGA I NÄSTA NUMMER AV MITTI TÄBY!

I nästa nummer av Täbys enda lokaltidning, Mitti Täby, publicerar Socialdemokraterna en bilaga om sociala frågor, äldreomsorg och EU. Vi skriver att barn har rätt till en trygg uppväxt, att en modern äldreomsorg ska präglas av livskvalitet och att EU-valet den 9 juni är viktigt. Det HAR betydelse vilka politiker vi väljer att skicka till parlamentet i Bryssel. Det ska vara politiker som arbetar för fred och framsteg, inte högerextrema bakåtsträvare.
Läs mer
VIKTIG NYHET

ÅTERINFÖR KOMMUNAL HEMTJÄNST I TÄBY!

För snart tolv år sedan avvecklades den kommunala hemtjänsten i Täby. Den moderatstyrda alliansen ansåg att hemtjänst i egen regi var för kostsamt och att de privata entreprenörerna var bättre eftersom de "inte behöver erbjuda rätt till heltid och kan ha fler timanställda". (Citat av socialnämndens ordförande i tidningen Kommunalarbetaren.) Därmed försvann den så hyllade valfriheten från kommunen. Idag kan äldre i behov av omsorg endast välja bland privata bolag.

Socialdemokraterna i Täby anser att det är hög tid att ta tillbaka den kommunala hemtjänsten. I en motion till kommunfullmäktige påtalar Barbro Lindberg, socialdemokratisk gruppledare i äldrenämnden, att den fullständiga valfriheten endast uppnås när kommunal hemtjänst finns som alternativ. Ett flertal undersökningar om arbetsvillkor och hel/deltidsarbete, som jämför privat och kommunalt driven hemtjänst, visar att…

Läs mer
VIKTIG NYHET

BRODDAR TILL TÄBYS ALLA 75-ÅRINGAR!

Vintern är ännu inte över, trots att vi snart är i början av mars. Några snöfall till lär komma – och då behövs broddarna, särskilt för äldre.

Broddar att klämma fast på vinterskorna är en bra och förebyggande kommunal investering, anser Socialdemokraterna i Täby. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd i opposition, att kommunen ska erbjuda alla Täbybor över 75 år gratis broddar. -Åtgärden kan potentiellt minska kostnaderna för vård och rehabilitering, säger Agneta. Därtill kan den också…

Läs mer
VIKTIG NYHET

LÅT UNGA LÅNA IDOTTS-UTRUSTNING PÅ PROV!

Täbys idrottsintresserade invånare bör ha tillgång till en Fritidsbank. Det föreslår Camilla Henricsson Bajas, socialdemokratisk gruppledare i kommunens kultur- och fritidsnämnd. Hon vill se ett ställe, typ ett bibliotek, dit sportsugna kommuninnevånare kan gå och låna utrustning under en begränsad tid.

Det handlar om vår folkhälsa, skriver Camilla i en motion till Täby kommunfullmäktige. Att inkludera fler Täbybor i ett aktivt friluftsliv och öka deras intresse för idrott. Men Täbys borgerliga majoritet i kultur- och fritidsnämnden har sagt nej till förslaget. Nämndens moderate ordförande anser, enligt en artikel i lokaltidningen Mitti Täby, att en sådan fritidsbank…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Valupptakt för S i Nordost!

Lördagens valupptakt (10/2) blev en klart inspirerande upplevelse för de förtroendevalda socialdemokrater från Täby, Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Norrtälje, Vaxholm och Österåker som samlats i Alceahuset i Åkersberga. EU-valets valgeneral Gösta Brunnander drog igång ett oemotståndligt valpepp som fick den mest morgontrötte valarbetare att känna kamplust.

Gösta började med att citera statsminister Ulf Kristerssons nya påstående om att ”ingen ska sägas upp i välfärden”; ett citat som vi inte ska glömma. Han avslutade så småningom med en uppmaning om att ”dörrknacka, det är så vi hittar våra väljare”! ”Stå med någon i en dörr!” ”Fokusera inte enbart på EU, utan prata…

Läs mer
Peter Hultqvist, fd. Försvarsminister nu ordförande i försvarsutskottet.

Två år med krig i Europa

Öppet möte med Peter Hultqvist (s) i hörsalen i Tibble gymnasium kl 18.30 den 15 februari.

Välkomna att lyssna på ordförande i försvarsutskottet Peter Hultqvist när han pratar om säkerhetsläget i Europa och världen. Samtalet kommer kretsa kring situationen i Ukraina och hur den ryska invasionen påverkat säkerhetsläget i Europa och svensk försvars- och säkerhetspolitik. Även konflikten i mellanöstern och det säkerhetspolitiska läget i Sydkinesiska sjön kommer beröras. När: Torsdagen 15…

Läs mer

Landshövding på besök vid dagvattendammar

Stockholmsregionens landshövding Anna Kinberg Batra besökte i veckan Täby kommun. Hon besökte bland annat det pågående arbetet med dagvattendammar vid Hägernäs västra strand.

Dagvatten från Arninge rinner idag ut i Hägernäsviken och ger en försämrad vattenkvalitet. Den nya anläggningen ska rena vattnet och förbättra för den biologiska mångfalden. En gäddtrappa finns redan på plats, i syfte att ge fiskarna lämpligt grunt vatten för lek och öka fiskbeståndet. Nytt dammarbete pågår också vid Prästgårdssjön. Ängsholmsdammen i Gribbylund är klar…

Läs mer

Varför vill inte Täby kommun göra Hägernäs bibliotek mer tillgängligt?

Varför är Täby kommun så ovilligt att flytta biblioteket i Hägernäs till en mer central och tillgänglig plats i Hägernäs centrum? Det är en fråga som de boende i Hägernäs har ställt ett flertal gånger till det moderatledda styret i kommunen.

I november 2020 fick de ett svar av de fyra kommunalråden, med hänvisning till att när den nuvarande biblioteksstrategin löpte ut år 2022 skulle en flytt övervägas. Citat ur mailet den 3 november 2020: ”I framtagande av ny strategi kommer detta vara ett prioriterat område att även se över placeringen och en eventuell flytt för…

Läs mer

Lena Hallengren på besök i Johannas trädgård

Förra socialministern Lena Hallengren (s) besökte nyligen äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. Hon fick tillfälle att tala med både de boende och med personalen, som alla är relativt nya i de fräscha lokalerna. De första inflyttningarna skedde i oktober förra året. Äldreboendet är byggt på den plats där Byle gård tidigare låg. I början av 1800-talet beboddes gården av änkeprostinnan Johanna Justelius. Hennes trädgård var omfattande och ansågs då räcka för gårdens årsbehov av frukt och grönt. När Byle gård revs, bevarades fruktträdgården - idag till glädje för de boende.
Lena Hallengren, tvåa från vänster, tillsammans med personal och boende på äldreboendet Johannas trädgård i Täby kyrkby. I bakre raden ses också Anki von Essen Wallden, ordförande för Socialdemokraterna i Täby, Barbro Lindberg, gruppledare (s) i äldrenämnden och Agneta Lundahl Dahlström, kommunalråd (s) i opposition. (Samtliga boende på bilden har godkänt publiceringen.) Läs mer

S-budgeten: VI SATSAR PÅ BARNEN!

Det gör vi genom att yrka på  att barnkonventionen ska gälla i alla kommunala beslut,  att fri frukost erbjuds alla elever i Täbys kommunala skolor,  att behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid utreds,  att fler ungdomar får chans till sommarjobb 2024 och att elevhälsovården stärks.

Socialdemokraterna i Täby presenterar under måndagen (23/10) sitt förslag till verksamhetsplan och budget för nästa år. I det rådande ekonomiska läget belastar vi inte hushållen med en nödvändig skattehöjning, behövd för en bibehållen välfärd. Vårt förslag innehåller istället en anpassning till Täbyalliansens budget, men vi omfördelar deras ekonomiska förslag till en mer solidarisk budget. Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email