Det solidariska partiet i Täby

Valet 2022 Det här vill vi Bli medlem
VIKTIG NYHET

Täby kommun säljer ut förskolornas fastigheter

I en debattartikel i Mitti Täby (3/10) protesterar Täbys kommunalråd i opposition Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman samt Stefan Andersson, gruppledare i barn- och grundskolenämnden, mot utförsäljningen av förskolornas fastigheter.
Läs mer
VIKTIG NYHET

Gärna mer samarbete – och en egen klimatrådgivare!

Stadsbyggnadsnämnden i Täby har beslutat att kommunen ska ingå i en samverkan för regional energi- och klimatrådgivning inom Stockholmsregionen. Socialdemokraterna i SBN har lagt följande yttrande:

Socialdemokraterna i Täby har länge drivit frågan om samarbete och erfarenhetsutbyte i miljö-, klimat- och energifrågor. Vi har motionerat om medlemskap i Klimatkommunerna (för en minimal kostnad om knappa 50 000 kronor/år). Vi har föreslagit ett klimatprotokoll efter Uppsalamodellen och vi har interpellerat om varför inte Täby kommun deltar i det erfarenhetsutbyte som pågår runtom i…

Läs mer

Vårdens pengar ska gå till – vård!

Agneta Lundahl Dahlström, vårt kommunalråd i opposition och Anna Vikström, riksdagsledamot från Sollentuna, skriver i veckans Mitti Täby (27/11) om den eftersatta förlossningsvården i region Stockholm. Den moderatstyrda majoriteten är ansvarig för krisen.
Läs mer

MUDDRING AV VALLENTUNASJÖN GER BAD OCH FISKE FÖR FRAMTIDEN

Täby och Vallentuna kommuner arbetar sedan tio år tillbaka på en restaurering av Vallentunasjön. Den ekologiska balansen i sjön måste återställas.

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Övergödande ämnen som fosfor och kväve ökar tillväxten av växtplankton som gör sjön grumlig. Det dåliga siktdjupet gör att sjön inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Nyligen påbörjades en ny metod med muddring för att minska mängden övergödande ämnen. -Muddring innebär att vi använder en flotte…

Läs mer
överkryssat ord kvalitetspengen

Förvaltningsrätten upphäver Täby kommuns beslut om kvalitetspeng!

Att Täby kommun delar ut en ”kvalitetspeng” till vissa skolor gynnar endast de redan framgångsrika skolorna. Förvaltningsrätten i Stockholm bekräftar nu att kommunens agerande strider mot skollagen.

Kommunalrådet Agneta Lundahl Dahlström (s) och Stefan Andersson (s), gruppledare i barn- och grundskolenämnden, konstaterar att förvaltningsrätten dom är självklar. Kommunens beslut strider mot skollagen. Av lagen framgår att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. – För att uppnå likvärdighet i utbildningen ska resurserna viktas…

Läs mer

PÅ SÖNDAG ÄR DET KYRKVAL – men du kan rösta redan nu!

Vi anser att kyrkan ska ta sitt ansvar för klimatarbetet och aktivt bidra till omställningen. Vår gemensamma uppgift är att överlämna en jord med rent vatten och ren luft till kommande generationer.
Läs mer
facebook Twitter Email