Det solidariska partiet i Täby

Det här vill vi Engagera dig Bli medlem
VIKTIG NYHET

NU GÖR DE DET IGEN!

Återigen beslutar den moderatstyrda majoriteten i Täby kultur- och fritidsnämnd att ge ekonomisk ersättning till de privata musikskoleutövarna i Täby kulturskolan! Vid nämndens sammanträde i förra veckan (19/9) motiverades beslutet med att ”den ökade konkurrens som privatiseringarna innebär leder till ökade offentliga kostnader”.

KFN i Täby har en gång tidigare fattat beslut om att ersätta musikskoleutförarna med 400 kronor per elev. Det skedde förra sommaren, då beslutet dessutom togs på delegation dagen innan nämndens ordinarie möte. Det innebar att nämndens dåvarande ordförande fick en tillrättavisning från förvaltningsrätten i Stockholm, som ansåg att beslutet inte tillkommit på lagligt sätt…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Vi säger NEJ till regeringens förslag att införa angiverilag!

Läs mer
VIKTIG NYHET

Låt lärare vara lärare – fler vuxna behövs i skolan!

Socialdemokraterna i Täby inleder höstterminen med att önska förbättringar vad gäller kommunens förskolor, skolor och kultur- och fritidsutbud. Vi tycker att Täby är en bra kommun att leva i, men än återstår arbete och politisk vilja för ett mer solidariskt Täby. Vi vill ha sänkt avgift i kulturskolan, vi vill stärka elevhälsan och vi vill se fler vuxna i skolan, som några exempel.

Avsaknaden av en förskola i Täby Park är en viktig fråga under hösten. Det är kommunens uppgift att se till att det också byggs förskolor i nya bostadsområden. Men den moderatstyrda kommunledningen vill inte ta på sig den skyldigheten. Man väntar på att privata aktörer ska ta över och investera. Nu visar det sig att…

Läs mer
VIKTIG NYHET

De tvingades hem till krigets Ukraina

Hur tar det moderatledda styret i Täby emot familjer som flyr från Ukraina? Flyktingströmmarna har ju inte upphört, även om de inte toppar nyheterna längre

Finns det inget mer Täby kommun kan göra än att hänvisa till Migrationsverket och en migrationspolitik som innebär att flyktingar själva ska finna sitt boende? I somras kunde vi läsa i medierna om Darja och hennes tre barn som flydde från bomberna i norra Ukraina. De fick en liten lägenhet i Täby (genom en värdfamilj)…

Läs mer
VIKTIG NYHET

”Ingen vill ha marknadsskolan – utom politikerna som tjänar på den.”

Rubriken stod att läsa i Dagens Samhälle, en tidning för kommunpolitiker. Artikeln handlade om de glädjebetyg som unga studenter idag har med sig från kommunernas marknadsskolor – betyg som den högre utbildningen, till exempel Handelshögskolan, inte längre litar på.

Berör detta oss i Täby? Ja, ett prestigegymnasium i Täby hör till dem som Skolinspektionen kritiserar för betygsinflation. Tidigare kritik gentemot friskolor har handlat om segregation, låg andel behöriga lärare, dåliga lokaler, brist på kuratorer och bibliotekarier. Men idag är det inte den tidigare så omhuldade valfriheten som diskuteras, ägarnas ekonomiska intressen har blivit viktigare….

Läs mer
VIKTIG NYHET

Fler sommarjobb till nästa sommar!

Sommaren går snart mot sitt slut. 133 unga Täbybor har nu fått arbetslivserfarenhet genom sina sommarjobb via kommunen. Men det var 425 ungdomar som sökte jobben. Vad hände med de övriga?

Ja, vad gjorde de närmare 300 tonåringar (mellan 15 och 17 år) som inte lyckades i jobblotteriet? Täbys styrande politiker var i våras medvetna om problemet, men hade inga goda förklaringar. Det blev bara upp till ungdomarna själva att söka jobb. ”De ju har fått lära sig att skriva egen CV.” Jämfört med många andra…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Täby missar klimatarbetet i sin strategi för näringslivet

Täby kommunfullmäktige ska i nästa vecka godkänna en ny strategi för kommunens näringsliv. Bra, tycker Socialdemokraterna, det behövs! MEN, hur kan kommunledningen skriva fram en strategi som sträcker sig fram till år 2026 utan att nämna behovet av det klimatomställningsarbete som krävs - och som näringslivet ropar efter?

I ett uttalande med anledning av strategin skriver Socialdemokraterna att strategin tyvärr saknar insikt om de klimatkriser som även norra Europa lär drabbas av. Där finns inget om kommunens ansvar för att bistå företagen i deras omställningsarbete. Slentrianmässigt betonas att ”bilen är och kommer även fortsättningsvis vara ett viktigt transportmedel för många invånare och näringslivet…

Läs mer

Röda fanor utanför kommunhuset i Täby

Första maj-firandet i Täby drog publik. Estrids torg framför nya kommunhuset fylldes av intresserade som ville höra tal och lyssna till Täby Blås. Jan Eliasson, numera Täbybo, inledde med att berätta något om sina erfarenheter som medlare i olika krig och kriser. "Men aldrig trodde jag att vi här skulle behöva försvara demokratin."
Jan Eliasson, tidigare svensk utrikesminister och ordförande för FN:s generalförsamling, var bekymrad inför framtiden. Den välfärdsstat som tidigare generationer har byggt upp, är nu under attack. "Viktiga funktioner som skola, sjukvård och äldreomsorg monteras ned, till förmån för privata vinstintressen. Sandra Samuelsson, SSU-ordförande i Täby, och Anki von Essen Wallden, ny ordförande för Socialdemokraterna i... Läs mer

Inbjudan till första maj

Läs mer

Ska en allvarlig olycka ske innan Frestavägen förbättras?

Frestavägen är livsfarlig för fotgängare. Ändå tvingas dagligen anställda och besökare till anhöriga på Broby gårds demensboende att gå, ibland i mörker, längs den smala och krokiga vägen. Boende på Broby har tvingats flytta, trots att man trivts där, när anhöriga inte kunde komma på besök.

Anställda på Såstaholm och kunder till Brunmåla smådjursklinik har det inte bättre, inte heller ungdomar med hästar på Brunmåla. De som inte vågar gå längs Frestavägen väljer väg över åkrarna, ibland i lervälling, för att komma fram. Såstaholm konferens tar dagligen emot 150 gäster och har en personal på cirka 40 heltidsarbetende. De planerar att…

Läs mer
Foto på en hög med vykort med texten Glad påsk

I år är påskmaten dyrare än vanligt

En svensk matkasse kostar mer än vad den gör i grannländerna och det är något som vi inte kan acceptera. Socialdemokraterna kräver därför att regeringen inför en priskommission mot de höga matpriserna.

Allt fler hushåll i Sverige brottas med rusande matpriser. Var tredje ensamstående förälder, som tjänar under 35 000 kr, har inte råd att köpa näringsriktig mat till sina barn. Det senaste årets matprisökningar är de kraftigaste ökningarna som skett sedan 1950-talet. Det är en utveckling som Socialdemokraterna inte kan acceptera. Inför en priskommission Socialdemokraterna kräver…

Läs mer

Tibble kyrka fullsatt när Jan Eliasson pratade om livet som medlare

Jan Eliasson, tidigare ordförande i FN:s generalförsamling och svensk utrikesminister (med mera), fick intresserade Täbybor att - trots snöoväder - bege sig till Tibble kyrka och lyssna till hans erfarenheter som diplomat och medlare.

Jan inledde med att presentera sig själv som ”ansvarig för världens katastrofer”. Det var så han en gång introducerades vid ett möte i FN. Och någon sanning ligger nog däri; som diplomat och utsänd medlare har han medverkat vid otaliga försök att tala krigsherrar till rätta, världen över. Minst sex konflikter, konstaterade han under det…

Läs mer
facebook Twitter Email