Oppositionspolitik

Socialdemokraterna är det största och betydande oppositionspartiet i Täby.

En granskande och kritisk oppositionspolitik är viktigt för demokratin och transparensen i samhällsformandet. Att vara i opposition betyder inte att vi är emot utveckling eller fientligt inställda till de övriga partiernas politik per automatik men till uppdraget hör att vi lyfter på stenarna och ifrågasätter täbyalliansens och övriga partiers förslag och beslut för att bevaka alla täbybors intresse och bästa och i förlängningen det demokratiska inflytandet.

Vi ställer frågor och interpellationer och lägger fram alternativa förslag i politiska inspel, yttranden och reservationer. Även om vi sällan får igenom våra egna motioner eller direkt gehör för våra förslag påverkar vi långsiktigt utfallet i täbypolitiken genom en aktiv debatt och ett bredare perspektiv som inte sällan kommer tillbaka i regerande partiers namn. På så sätt når vi inflytande och förändring indirekt vilket är målet med politiskt arbete.

Våra politiska motståndare är inga fiender utan demokratiska samhällsbyggare och grannar som precis som vi strävar efter ett bättre samhälle trots att debatten ofta går het. Vi tycker inte alltid lika och ofta är vi oense om tillvägagångssätt trots att målet och ibland även utfallet kan vara detsamma men det är del av den demokratiska processen som vi alla värnar. Tillsammans gör vi det möjligt. Tillsammans skapar vi ett bättre Täby.

facebook Twitter Email