Värdegrund

Vår värdegrund och allt lokalt arbete utgår från den socialdemokratiska värdegrunden – en värdegrund som omfattar solidaritet, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Vi är övertygade om att jämlika och jämställda människor tillsammans kan utveckla samhället.

Vår vision är ett samhälle där alla har möjligheter till ett bra liv och också ges samma möjlighet att realisera önskemålen oavsett familjebakgrund och uppväxtförhållanden. Alla skall känna att de fritt kan utforma sina liv och kunna tro på att de skall kunna nå sina mål.

Att tillsammans arbeta för att förverkliga visionen om ett jämlikt samhälle har varit socialdemokratins huvuduppgift sedan partiet grundades. Vår historia visar att när människor arbetar tillsammans kan vi steg-för-steg bygga upp och utveckla målet om ett jämlikt samhälle.

Arbetet med att tillsammans uppnå vårt mål förutsätter ett demokratiskt arbetssätt och ett demokratiskt samhälle. Alla skall ha möjlighet att komma till tals och alla skall kunna delta i beslutsfattandet.

Att ge alla de möjligheterna kräver kontinuerligt och hårt arbete. Vi måste arbeta med att upprätthålla demokratin – både inåt och utåt.

Antidemokratiska åsikter har under de senaste decennierna brett ut sig i samhället; i Sverige, i Europa och i andra delar av världen. Den demokrati som vi under lång tid tagit för självklar är nu hotad från flera håll och vi måste aktivt arbeta med att stärka vårt demokratiska styrelsesätt.

Internt arbete
Det demokratiska förhållningssättet skall prägla vårt interna arbete. Det innebär i första hand att vi måste fortsätta utveckla medlemmarnas möjligheter att delta i det politiska arbetet.

Att delta i vår verksamhet skall vara enkelt, givande och roligt. Vi skall göra det lätt för medlemmarna att få information om olika aktiviteter och att delta i dem. Vi skall också erbjuda olika former av aktiviteter för medlemmar med skilda intressen och olika möjligheter. Alla medlemmar skall känna att deras åsikter tas på allvar och att de har möjlighet att bidra till beslutsprocessen.

Vår vision om hur samhället som helhet bör se ut skall prägla vår egen verksamhet. Vi har alla olika bakgrund, erfarenheter och idéer. Detta är något vi skall ta tillvara. Vi skall därför vara öppna för nya tankar och använda dem i vårt politiska utvecklingsarbete. Skall vi lyckas med att förändra samhället krävs det att många är intresserade av att delta i det arbetet, något som de bara gör om de känner det meningsfyllt.

Medlemmarnas engagemang skall inte bara tas tillvara, det är också något som måste utvecklas. Det görs bäst genom att vi utvecklas tillsammans, t.ex. genom att vi skaffar oss ny kunskap om de politiska sakfrågor vi diskuterar. Vår politik är faktabaserad och förutsätter därför kunskap.

Socialdemokratin har alltid prioriterat folkbildning och det är något som i fortsättningen kommer att vara en central del av vår verksamhet. En livaktig intern studieverksamhet där alla kan lära och utvecklas är en viktig del av vårt arbete för att förändra och förbättra samhället. Kunskap är makt och en förutsättning för ett framgångsrikt politiskt arbete.

Externt arbete
Vårt demokratiska förhållningssätt kräver också att vi utvecklar vårt externa arbete. Inte bara våra medlemmar skall känna att de har möjlighet att göra sin röst hörd och att delta i arbetsprocessen, det är något som skall gälla personer utanför vårt parti.

Detta är på många sätt en förutsättning för att vi skall kunna utveckla samhället. Endast om många personer känner att våra politiska ställningstaganden är relevanta för dem kommer vi att få ett politiskt mandat att genomföra vår politik och det kräver att vi har omfattande kontakter med människor utanför vårt parti. Det ger oss möjlighet att förklara våra politiska ståndpunkter och möjlighet att ta del av hur de mottas av väljarna.

Detta är dessutom en förutsättning för att vi skall kunna växa som parti. Direkta kontakter med personer utanför vårt parti ger oss möjlighet att förklara medlemskapets möjligheter och ger oss möjlighet att erbjuda dem att bli medlem.

Partiet
Läs mer om Socialdemokraternas partiideologi här.

facebook Twitter Email