Vår politik

Ladda ner vår alternativa Verksamhetsplan med budget nedan.

Socialdemokratisk politik utgår från vår ideologiska grundsyn och från de tre principerna om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Vi socialdemokrater arbetar för ett fritt samhälle där alla har makt över sina egna liv och över utvecklingen av samhället som helhet. I kombination med de socialdemokratiska ledorden solidaritet, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet garanterar det ett socialt hållbart samhälle, ett samhälle som inte dras isär av inre motsättningar.

Ett hållbart samhälle skall också vara ekologiskt hållbart. Frågor om klimat och miljö är därför centrala för socialdemokratisk politik, eftersom det anger förutsättningarna för att våra barn och barnbarn skall kunna leva och verka i Täby.

Slutligen skall ett hållbart samhälle även vara ekonomiskt hållbart. Vår politik baseras därför på att hushålla med våra gemensamma resurser, något som är en förutsättning för att vi framöver skall kunna garantera välfärden för Täbyborna.

De tre principerna om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet genomsyrar alla våra politiska ställningstaganden, oavsett område och inriktning.

Läs mer om vår politik under rubrikerna till höger. Du kan även ladda ner vår senaste verksamhetsplan och vårt kommunalpolitiska handlingsprogram som PDF här:

facebook Twitter Email