Agenda våren 2020

Detta gör Socialdemokraterna i Täby under våren 2020! Skriv ut och häng på kylskåpsdörren...

16/1 Medlemsmöte, partilokalen kl. 18.30, Magnus Kortell pratar om digitalisering i skolan.

20/1 Politikercirkel kl.14.00, partilokalen.

23/1 Kommunala gruppen, kommunhuset kl.19, medlemmar välkomna, obligatoriskt för förtroendevalda.

25/1 Infobord Täby C kl.11-14.

3/2   Politikercafé Coffee corner Täby C kl. 15-16, kom och diskutera!

10/2 Kommunfullmäktige kl. 18.

13/2 Flygbladsutdelning, mötesplats meddelas senare.

15/2 Kurs i användning av medlemsportalen, Magnus, partilokalen kl. 14-17.

18/2 Medlemsmöte, Conny Fogelström om regionens arbete, Marknadssalen, kl.18.30.

27/2 Kommunala gruppen och årsmöte kommunala gruppen, kommunhuset kl. 19.

2/3   Politikercafé Coffee corner Täby C kl. 15-16, alla välkomna!

5/3   Medlemsmöte Hela Sverige ska leva? Om riksdag och digitalisering; Markus Selin och Magnus. Marknadssalen kl.18.30.

7/3   Infobord Täby C kl.11-14.

9/3   Flygbladsutdelning, mötesplats meddelas senare.

16/3 Kommunfullmäktige kl. 18.

22/3 Årsmöte Socialdemokraterna i Täby kl. 13.00 i Marknadssalen.

26/3 Kommunala gruppen, obligatoriskt för förtroendevalda, medlemmar välkomna, kommunhuset kl.19. Kommundirektör Katarina Kämpe berättar om sina planer för Täby.

28/3 Infobord Täby C kl.11-14.

1/4   Medlemsmöte tema Hållbarhet; vatten. Gilbert Nordenswan och Markus Selin, Marknadssalen kl. 18.30.

6/4   Politikercafé Coffee corner Täby C kl. 15-16.

20/4 Kommunfullmäktige kl. 18.

21/4 Medlemsmöte tema Hållbarhet; riksdagsledamot Åsa Westlund, tidigare EU-parlamentariker och utskottsordförande med inriktning på klimat/miljö, gästar oss kl. 18.30. Marknadssalen.

22/4 Flygbladsutdelning, mötesplats meddelas senare.

25/4 Infobord Täby C kl.11-14.

29/4 Kommunala gruppen, kommunhuset kl.19. Obligatoriskt för förtroendevalda, alla medlemmar välkomna!

4/5   Politikercafé Coffee corner Täby C kl. 15-16.

6/5   Öppet diskussionscafé om att bygga i trä, Lidingös S-medlem Niclas Svensson informerar, tid och plats meddelas senare.

11/5 Medlemsmöte kl. 18.30.

18/5 Kommunfullmäktige kl.18.00.

28/5 Kom.gruppen, kommunhuset kl.19. Obligatoriskt för förtroendevalda, medlemmar är hjärtligt välkomna.

30/5 Infobord Täby C kl.11-14.

1/6   Politikercafé Coffee corner Täby C kl. 15-16.

3/6   Medlemsmöte, sommaravslutning med regionrådet Jens Sjöström som gäst. Tid och plats meddelas senare.

15/6 Kommunfullmäktige kl.18.00.

Listan uppdateras kontinuerligt under våren och publiceras i S-Nytt.

facebook Twitter Email