Vårdens pengar ska gå till – vård!

Agneta Lundahl Dahlström, vårt kommunalråd i opposition och Anna Vikström, riksdagsledamot från Sollentuna, skriver i veckans Mitti Täby (27/11) om den eftersatta förlossningsvården i region Stockholm. Den moderatstyrda majoriteten är ansvarig för krisen.
Läs mer
VIKTIG NYHET

Gärna mer samarbete – och en egen klimatrådgivare!

Stadsbyggnadsnämnden i Täby har beslutat att kommunen ska ingå i en samverkan för regional energi- och klimatrådgivning inom Stockholmsregionen. Socialdemokraterna i SBN har lagt följande yttrande:

Socialdemokraterna i Täby har länge drivit frågan om samarbete och erfarenhetsutbyte i miljö-, klimat- och energifrågor. Vi har motionerat om medlemskap i Klimatkommunerna (för en minimal kostnad om knappa 50 000 kronor/år). Vi har föreslagit ett klimatprotokoll efter Uppsalamodellen och vi har interpellerat om varför inte Täby kommun deltar i det erfarenhetsutbyte som pågår runtom i…

Läs mer

VÅR SKUGGBUDGET ÄR KLAR!

Socialdemokraterna i Täby presenterar nu sin skuggbudget för nästa år; en verksamhetsplan för hur vi anser att kommunen ska agera under 2022. Vi menar att Täby är en bra kommun - som kan bättre! Framför allt måste kommunen bli bättre inom äldreomsorgen och skolan - och vad gäller klimatomställningen! I klimatfrågan kan Täby inte längre urskulda sig med att kommunen saknar rådighet. Det blir bara pinsamt. Vad som saknas är politisk vilja!

Av Socialdemokraternas alternativa budget framgår att vi satsar mer på de äldre och de unga än vad den moderatledda alliansen förmår. Vi höjer inte skatten, men vi använder de medel som står till förfogande på ett annorlunda sätt. Vi tar bland annat bort de så kallade kvalitetspengar som har införts inom vård och skola utan…

Läs mer
VIKTIG NYHET

Täby kommun säljer ut förskolornas fastigheter

I en debattartikel i Mitti Täby (3/10) protesterar Täbys kommunalråd i opposition Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman samt Stefan Andersson, gruppledare i barn- och grundskolenämnden, mot utförsäljningen av förskolornas fastigheter.
Läs mer

MUDDRING AV VALLENTUNASJÖN GER BAD OCH FISKE FÖR FRAMTIDEN

Täby och Vallentuna kommuner arbetar sedan tio år tillbaka på en restaurering av Vallentunasjön. Den ekologiska balansen i sjön måste återställas.

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Övergödande ämnen som fosfor och kväve ökar tillväxten av växtplankton som gör sjön grumlig. Det dåliga siktdjupet gör att sjön inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Nyligen påbörjades en ny metod med muddring för att minska mängden övergödande ämnen. -Muddring innebär att vi använder en flotte…

Läs mer
facebook Twitter Email