God Jul och Ett Gott Nytt Valår 2022!

Läs mer

Påverka Täby och stöd Kommunals upprop

2020 gjorde Sveriges kommuner och regioner ett rekordöverskott med över 50 miljarder kronor. Detta samtidigt som det sker nedskärningar och besparingar i välfärden.

Att lägga pengar på hög samtidigt som välfärdens behov är stora är fel prioritering. Hur vill du att pengarna ska användas? Kommunal vill ge personalen arbetsskor. Anställda i välfärden ska ha rätt till ergonomiska och väderanpassade arbetsskor och arbetskläder. Hållbara scheman för alla välfärdsarbetare. Det måste gå att kombinera arbetsliv med familjeliv och fritid. Rätt bemanning – för…

Läs mer

Klimatkrav i upphandlingen av persontransporter: Fossilfri fordonsflotta!

Vid senaste kommunstyrelsemötet i Täby diskuterades kommande upphandling av persontransporter för bland andra funktionshindrade. Befintligt avtal löper ut om ett år. Socialdemokraterna i Täby förespråkar självklart en klimat- och miljöinriktad upphandling. Klimatkraven måste ställas för en fossilfri kommun. Här är vårt yrkande:

Täby kommuns befintliga avtal avseende persontransporter löper ut den sista december 2022. En ny och omfattande upphandling ska göras. I det avtal som nu ska skrivas fram betonas att leverantören ska tillhandahålla trygga, säkra och individanpassade resor med kontinuitet, god service och bra bemötande till resenärerna. Krav som Socialdemokraterna självklart står bakom. Vi anser dock…

Läs mer

Vårdens pengar ska gå till – vård!

Agneta Lundahl Dahlström, vårt kommunalråd i opposition och Anna Vikström, riksdagsledamot från Sollentuna, skriver i veckans Mitti Täby (27/11) om den eftersatta förlossningsvården i region Stockholm. Den moderatstyrda majoriteten är ansvarig för krisen.
Läs mer

Gärna mer samarbete – och en egen klimatrådgivare!

Stadsbyggnadsnämnden i Täby har beslutat att kommunen ska ingå i en samverkan för regional energi- och klimatrådgivning inom Stockholmsregionen. Socialdemokraterna i SBN har lagt följande yttrande:

Socialdemokraterna i Täby har länge drivit frågan om samarbete och erfarenhetsutbyte i miljö-, klimat- och energifrågor. Vi har motionerat om medlemskap i Klimatkommunerna (för en minimal kostnad om knappa 50 000 kronor/år). Vi har föreslagit ett klimatprotokoll efter Uppsalamodellen och vi har interpellerat om varför inte Täby kommun deltar i det erfarenhetsutbyte som pågår runtom i…

Läs mer
facebook Twitter Email