En nedläggning av ideologiska skäl

  • Det saknas en konsekvensanalys av moderaternas nedläggning av den kommunala musikskolan.
  • Det saknas garantier för hur de 800 eleverna i musikskolan ska få plats hos privata utförare.
  • Det saknas redovisning för vilka instrument som de privata utförarna tänker erbjuda undervisning i.
  • Det saknas plan för hur rekryteringen till Ung musik ska hanteras.


Socialdemokraterna ifrågasatte starkt nedläggningen av den kommunala musikskolan under måndagskvällens långa debatt i Täby kommunfullmäktige. Camilla Henricsson Bajas, socialdemokratisk gruppledare i kultur- och fritidsnämnden, tryckte hårt på att barn och unga är vår framtid och att det är på dem som kommunen ska satsa:

  • Alla barn och unga ska ha möjlighet att lära sig att spela ett instrument med välutbildade kompetenta pedagoger.
  • Det är en skyldighet för en kommun att tillhandahålla detta i egen regi, då det endast är den egna verksamheten som kommunen kan råda över.
  • Det är en självklarhet att den kommunala musikskolan ska vara en av flera aktörer inom den individuella musikundervisningen.


Camilla citerade också ett inlägg från den upprörda debatt kring musikskolans nedläggning som pågår på nätet:

”Den kommunala musikskolan kommer kanske aldrig att få “cashen” att rulla in – men den ger en enorm livskvalitet.”

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet om nedläggning. Beslutet drevs igenom av M, KD, L, C och SD.

facebook Twitter Email