Hur många lärarassistenter har tillsatts med hjälp av statsbidrag?

Vi Socialdemokrater ser att lärarassistenter idag har en viktig roll i skolan, inte minst för att avlasta lärarna så att de bättre ges möjlighet att fokusera på kärnuppdraget, d v s undervisning. Därför är det glädjande att se att Täby har sökt och erhållit statsbidrag för bland annat just lärarassistenter.

Med anledning av ovanstående blir min fråga till BGN:s ordförande:

  • Hur många lärarassistenttjänster har tillsatts med hjälp av statsbidrag?
  • Är det en roll som kommunen vill utveckla och utöka ytterligare, även om statsbidraget försvinner?

För socialdemokraterna,
Stefan Andersson (S)

facebook Twitter Email